7 Stemmingen moties Initiatiefnota-Van den Berg "Cosmetische ingrepen zonder medische noodzaak"

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de initiatiefnota van het lid Van den Berg "Cosmetische ingrepen zonder medische noodzaak",

te weten:

  • -de motie-Van den Hil over aandachtspunten voor de toekomstige voorlichtingscampagne over cosmetische behandelingen (35581, nr. 4);

  • -de motie-Van den Hil over de opleiding "cosmetisch arts KNMG" actief onder de aandacht brengen in het veld (35581, nr. 5);

  • -de motie-Werner over betere voorlichting over de risico's van operaties in het buitenland via bemiddelingsbureaus (35581, nr. 6);

  • -de motie-Werner over een minimumleeftijd van 21 jaar voor cosmetische ingrepen zonder medische noodzaak (35581, nr. 7).

(Zie notaoverleg van 28 maart 2022.)

In stemming komt de motie-Van den Hil (35581, nr. 4).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, BBB, JA21, de PVV, Groep Van Haga en FVD voor deze motie hebben gestemd, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van den Hil (35581, nr. 5).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, BBB, JA21, de PVV en Groep Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van FVD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Werner (35581, nr. 6).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, BBB, JA21, de PVV en Groep Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van FVD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Werner (35581, nr. 7).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, Lid Omtzigt, de SGP, het CDA, BBB, JA21 en FVD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SP, Volt, D66, de ChristenUnie, de VVD, de PVV en Groep Van Haga ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven