5 Mededelingen

De voorzitter:

Ik verzoek om enige stilte in de zaal.

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mee dat de volgende leden zich hebben afgemeld:

Gündoğan en Van Nispen, voor de gehele week;

De Kort, alleen voor vandaag;

Ephraim en Sylvana Simons, voor vandaag en morgen.

Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen.

Naar boven