12 Stemming motie Opnemen van een algemene bepaling

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling,

te weten:

  • -de motie-Van der Graaf c.s. over het opnemen van fundamentele mensenrechten in de Grondwet (35786, nr. 7).

(Zie vergadering van 30 maart 2022.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Van der Graaf stel ik voor haar motie (35786, nr. 7) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

Naar boven