18 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Brieven regering:

Nieuw inzicht incidentenoverzicht rond asielzoekers - 19637-2548

staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol - 13 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Nieuw inzicht incidentenoverzicht rond asielzoekers - 19637-2548

staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol - 13 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de behandeling van het Belastingplan op 12 november 2019 - 2019Z21980

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 13 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de behandeling van het Belastingplan op 12 november 2019 - 2019Z21980

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 13 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (WSBVC) 10 december 2019 - 21501-31-546

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 16 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (WSBVC) 10 december 2019 - 21501-31-546

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 16 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Overzicht EU-wetgevingsdossiers BZK vierde kwartaal 2019 - 22112-2838

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 16 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Overzicht EU-wetgevingsdossiers BZK vierde kwartaal 2019 - 22112-2838

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 16 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Onderzoeksrapport Commissie "Telefonie voor Justitiabelen" (TvJ) - 24587-756

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 13 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Onderzoeksrapport Commissie "Telefonie voor Justitiabelen" (TvJ) - 24587-756

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 13 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Studievoorschotvouchers en toezeggingen gedaan tijdens het algemeen overleg, gehouden op 16 oktober 2019, over DUO - 24724-167

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 12 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Studievoorschotvouchers en toezeggingen gedaan tijdens het algemeen overleg, gehouden op 16 oktober 2019, over DUO - 24724-167

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 12 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over de reactie op verzoek commissie over een conflict met belastingdiensten Nederland-Litouwen - 25087-253

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 12 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over de reactie op verzoek commissie over een conflict met belastingdiensten Nederland-Litouwen - 25087-253

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 12 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kabinetsreactie op het advies "Waardevol Toerisme, onze leefomgeving verdient het" van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) - 26419-82

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 13 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kabinetsreactie op het advies "Waardevol Toerisme, onze leefomgeving verdient het" van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) - 26419-82

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 13 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Derde Voortgangsrapportage Wet Cliëntrechten bij elektronische verwerking van gegevens - 27529-209

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 13 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Derde Voortgangsrapportage Wet Cliëntrechten bij elektronische verwerking van gegevens - 27529-209

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 13 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Afwijzing van het recht op huurtoeslag - 27926-314

minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der Meer - 13 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Afwijzing van het recht op huurtoeslag - 27926-314

minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der Meer - 13 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Brandveiligheid gevels - 28325-205

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 13 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Brandveiligheid gevels - 28325-205

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 13 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel uitvraag concurrentie bloedanalysediensten hielprikscreening - 29323-131

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 13 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel uitvraag concurrentie bloedanalysediensten hielprikscreening - 29323-131

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 13 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Planning toevoegen spinale musculaire atrofie (SMA) aan de hielprik - 29323-132

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 13 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Planning toevoegen spinale musculaire atrofie (SMA) aan de hielprik - 29323-132

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 13 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Terugdringen van dakloosheid - 29325-103

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 06 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Terugdringen van dakloosheid - 29325-103

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 06 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken van het Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren en de uitvoering van de meerjarenagenda beschermd wonen en maatschappelijke opvang - 29325-104

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 13 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken van het Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren en de uitvoering van de meerjarenagenda beschermd wonen en maatschappelijke opvang - 29325-104

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 13 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kabinetsreactie op het Rathenau-rapport "De impact van grootschalige onderzoeksinfrastructuren" - 29338-211

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 09 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kabinetsreactie op het Rathenau-rapport "De impact van grootschalige onderzoeksinfrastructuren" - 29338-211

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 09 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de Appendix 2018 van het Zwartboek van de Vereniging van Verkeersslachtoffers (VVS) - 29398-775

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 13 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de Appendix 2018 van het Zwartboek van de Vereniging van Verkeersslachtoffers (VVS) - 29398-775

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 13 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Vervolgtraject denktank rechtspositie brandweervrijwilligers - 29517-184

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 13 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Vervolgtraject denktank rechtspositie brandweervrijwilligers - 29517-184

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 13 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Regio Deal ZaanIJ - 29697-74

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 13 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Regio Deal ZaanIJ - 29697-74

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 13 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Signaal ILT over rentevoet kosteneffectiviteitsberekening industrie - 29826-120

minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der Meer - 13 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Signaal ILT over rentevoet kosteneffectiviteitsberekening industrie - 29826-120

minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der Meer - 13 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie om een afschrift van het antwoord op de brief van het Adviescollege Toetsing Regeldruk betreffende wijziging Uitvoeringsregeling Wet normering topinkomens - 30111-122

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 16 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie om een afschrift van het antwoord op de brief van het Adviescollege Toetsing Regeldruk betreffende wijziging Uitvoeringsregeling Wet normering topinkomens - 30111-122

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 16 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over de bijeenkomst van de conferentie over de inzet van drones - 30806-51

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 06 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over de bijeenkomst van de conferentie over de inzet van drones - 30806-51

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 06 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Definitief besluit Treant - 31016-268

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 13 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Definitief besluit Treant - 31016-268

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 13 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoord op de vervolgvragen van het lid Leijten, gesteld tijdens het algemeen overleg Belastingdienst van 25 september 2019, over welke externe adviezen de Belastingdienst de afgelopen vijf jaar heeft laten uitvoeren - 31066-566

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 12 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoord op de vervolgvragen van het lid Leijten, gesteld tijdens het algemeen overleg Belastingdienst van 25 september 2019, over welke externe adviezen de Belastingdienst de afgelopen vijf jaar heeft laten uitvoeren - 31066-566

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 12 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over het krantenartikel in de NRC van 6 juni 2019 over "Wie imiteert valt door de mand" - 31288-801

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 12 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over het krantenartikel in de NRC van 6 juni 2019 over "Wie imiteert valt door de mand" - 31288-801

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 12 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de motie van de leden Wiersma en Van den Hul over meer instellingen toe laten treden tot de pilot voor flexstuderen - 31288-802

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 12 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de motie van de leden Wiersma en Van den Hul over meer instellingen toe laten treden tot de pilot voor flexstuderen - 31288-802

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 12 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over grenzen aan de ruimte in de onderwijstijd - 31293-494

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 10 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over grenzen aan de ruimte in de onderwijstijd - 31293-494

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 10 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 5 december 2019, over het bericht dat de Mercosur-landen het EU-Mercosur-verdrag donderdag formeel gaan ondertekenen - 31985-64

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 09 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 5 december 2019, over het bericht dat de Mercosur-landen het EU-Mercosur-verdrag donderdag formeel gaan ondertekenen - 31985-64

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 09 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang Zevenpuntenplan Onbedoelde (tiener) zwangerschappen, inclusief stimuleringsplan preventie onderwijs - 32279-181

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 12 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang Zevenpuntenplan Onbedoelde (tiener) zwangerschappen, inclusief stimuleringsplan preventie onderwijs - 32279-181

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 12 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Evaluatie Transparantieregister Zorg - 32620-241

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 13 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Evaluatie Transparantieregister Zorg - 32620-241

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 13 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Vertrouwelijke uitkomsten onderzoek naar betrokkenheid NLA-groepen bij operatie Peace Spring - 32623-293

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 17 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Vertrouwelijke uitkomsten onderzoek naar betrokkenheid NLA-groepen bij operatie Peace Spring - 32623-293

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 17 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de motie van het lid Karabulut over onderzoek naar de betrokkenheid van gewapende groepen in Syrië - 32623-294

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 17 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de motie van het lid Karabulut over onderzoek naar de betrokkenheid van gewapende groepen in Syrië - 32623-294

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 17 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Flash Glucose Monitoring in het basispakket - 32805-100

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 12 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Flash Glucose Monitoring in het basispakket - 32805-100

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 12 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Tentoonstellen "Geboortepapieren van Nederland" - 32820-328

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 12 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Tentoonstellen "Geboortepapieren van Nederland" - 32820-328

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 12 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Subsidieregeling tienjarige ondersteuning iconische rijksmonumenten - 32820-329

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 16 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Subsidieregeling tienjarige ondersteuning iconische rijksmonumenten - 32820-329

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 16 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Evaluaties eigenwoningregeling - 32847-583

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 13 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Evaluaties eigenwoningregeling - 32847-583

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 13 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de motie van het lid Nijboer over bouwplicht (Kamerstuk 32847-491) - 32847-584

minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der Meer - 16 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de motie van het lid Nijboer over bouwplicht (Kamerstuk 32847-491) - 32847-584

minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der Meer - 16 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapport evaluatie wanbetalersregeling - 33077-23

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 13 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapport evaluatie wanbetalersregeling - 33077-23

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 13 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Afschrift van het besluit op de aanvraag van de gemeente Nissewaard voor gebiedsaanwijzing van negen gebieden in het kader van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp) - 33340-19

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 16 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Afschrift van het besluit op de aanvraag van de gemeente Nissewaard voor gebiedsaanwijzing van negen gebieden in het kader van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp) - 33340-19

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 16 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Samenvattend rapport van de NZa uitvoering Wet langdurige zorg door zorgkantoren 2018-2019 - 34104-270

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 16 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Samenvattend rapport van de NZa uitvoering Wet langdurige zorg door zorgkantoren 2018-2019 - 34104-270

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 16 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Compensatieregeling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer - 34699-8

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 13 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Compensatieregeling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer - 34699-8

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 13 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over de voorhang Aanvullingsbesluit grondeigendom Omgevingswet en advies Integrale Adviescommissie Omgevingswet - 35133-38

minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der Meer - 13 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over de voorhang Aanvullingsbesluit grondeigendom Omgevingswet en advies Integrale Adviescommissie Omgevingswet - 35133-38

minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der Meer - 13 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op amendementen Wetsvoorstel taal en toegankelijkheid (Kamerstuk 35282) - 35282-60

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 16 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op amendementen Wetsvoorstel taal en toegankelijkheid (Kamerstuk 35282) - 35282-60

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 16 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Decembercirculaires over gemeentefonds en provinciefonds 2019 - 35300-B-11

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 16 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Decembercirculaires over gemeentefonds en provinciefonds 2019 - 35300-B-11

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 16 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beleidsmatige mutaties na Najaarsnota 2019 - 35300-IIA-9

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 16 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beleidsmatige mutaties na Najaarsnota 2019 - 35300-IIA-9

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 16 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Planningsbrief 2020 Koninkrijksrelaties - 35300-IV-38

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 16 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Planningsbrief 2020 Koninkrijksrelaties - 35300-IV-38

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 16 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beleidsmatige mutaties na Najaarsnota 2019 - 35300-IV-39

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 16 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beleidsmatige mutaties na Najaarsnota 2019 - 35300-IV-39

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 16 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Jaarbericht van het Agentschap van de Generale Thesaurie van het Ministerie van Financiën: Outlook 2020 - 35300-IX-12

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 13 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Jaarbericht van het Agentschap van de Generale Thesaurie van het Ministerie van Financiën: Outlook 2020 - 35300-IX-12

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 13 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Planningsbrief Financiën 2020 - 35300-IX-13

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 12 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Planningsbrief Financiën 2020 - 35300-IX-13

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 12 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beleidsmatige mutaties na Najaarsnota 2019 - 35300-IX-14

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 16 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beleidsmatige mutaties na Najaarsnota 2019 - 35300-IX-14

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 16 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Ontwerp Subsidieregeling Stichting Parlementaire Geschiedenis 2020 - 35300-VII-91

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 16 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Ontwerp Subsidieregeling Stichting Parlementaire Geschiedenis 2020 - 35300-VII-91

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 16 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beleidsmatige mutaties na Najaarsnota 2019 - 35300-VII-92

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 16 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beleidsmatige mutaties na Najaarsnota 2019 - 35300-VII-92

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 16 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beleidsmatige mutaties na Najaarsnota 2019 - 35300-XIII-94

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 13 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beleidsmatige mutaties na Najaarsnota 2019 - 35300-XIII-94

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 13 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beleidsmatige mutaties na Najaarsnota 2019 - 35300-XIV-67

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 13 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beleidsmatige mutaties na Najaarsnota 2019 - 35300-XIV-67

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 13 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beleidsmatige mutaties na Najaarsnota 2019 - 35300-XV-87

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 13 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beleidsmatige mutaties na Najaarsnota 2019 - 35300-XV-87

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 13 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Vergoeding Kunstmatige Inseminatie met Donorzaad (KID) voor vrouwen zonder mannelijke partner - 35300-XVI-144

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 12 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Vergoeding Kunstmatige Inseminatie met Donorzaad (KID) voor vrouwen zonder mannelijke partner - 35300-XVI-144

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 12 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beleidsmatige mutaties na Najaarsnota 2019 - 35300-XVI-145

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 16 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beleidsmatige mutaties na Najaarsnota 2019 - 35300-XVI-145

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 16 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 35350-VI-3

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 12 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 35350-VI-3

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 12 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 35350-XIII-3

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 16 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 35350-XIII-3

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 16 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 35350-XVI-4

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 13 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 35350-XVI-4

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 13 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de motie van de leden Bruins en Jasper van Dijk over arbeidsconstructies die wel en niet meer zijn toegestaan in kaart brengen (Kamerstuk 35000-XV-67) - 35358-5

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 12 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de motie van de leden Bruins en Jasper van Dijk over arbeidsconstructies die wel en niet meer zijn toegestaan in kaart brengen (Kamerstuk 35000-XV-67) - 35358-5

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 12 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

De volgende brieven:

Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de reactie op de brief van de Vereniging Afbouwmedicatie - 2019Z24983

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 12 december 2019

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de reactie op de brief met betrekking tot het aanvullend nabestaandenpensioen Rijksambtenaren van mevrouw S. J.-V. - 2019Z25218

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 13 december 2019

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Overig:

Verslag van een werkbezoek van een delegatie uit de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken aan Berlijn van 28 november 2019 tot en met 30 november 2019 - 35360-1

voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, P.A. (Pia) Dijkstra (D66) - 17 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Naar boven