Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 82, item 18

18 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

De volgende voorstellen van wet:

Slotwet Infrastructuurfonds 2018 - 35200-A

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 15 mei 2019

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Slotwet Gemeentefonds 2018 - 35200-B

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 mei 2019

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Slotwet Provinciefonds 2018 - 35200-C

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 mei 2019

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Slotwet van de Koning 2018 - 35200-I

minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 15 mei 2019

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Slotwet Staten-Generaal 2018 - 35200-IIA

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 mei 2019

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Slotwet overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2018 - 35200-IIB

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 mei 2019

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2018 - 35200-III

minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 15 mei 2019

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Slotwet Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2018 - 35200-IV

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 mei 2019

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2018 - 35200-IX

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 15 mei 2019

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Slotwet Deltafonds 2018 - 35200-J

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 15 mei 2019

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken 2018 - 35200-V

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 15 mei 2019

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Slotwet Ministerie van Justitie en Veiligheid 2018 - 35200-VI

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 15 mei 2019

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2018 - 35200-VII

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 mei 2019

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018 - 35200-VIII

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 15 mei 2019

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Slotwet Ministerie van Defensie 2018 - 35200-X

minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 15 mei 2019

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Slotwet Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2018 - 35200-XII

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 15 mei 2019

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Slotwet Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2018 - 35200-XIII

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 15 mei 2019

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2018 - 35200-XV

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 15 mei 2019

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2018 - 35200-XVI

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 15 mei 2019

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2018 - 35200-XVII

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 15 mei 2019

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Brieven regering:

Stand van zaken inventarisatie impact KNMI-metingen - 2019Z05514

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 21 maart 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken inventarisatie impact KNMI-metingen - 2019Z05514

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 21 maart 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken van 13 mei 2019 en over het verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 8 april 2019 - 21501-02-2006

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 09 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken van 13 mei 2019 en over het verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 8 april 2019 - 21501-02-2006

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 09 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 21 mei 2019 - 21501-02-2007

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 10 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 21 mei 2019 - 21501-02-2007

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 10 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 16 mei 2019 - 21501-04-221

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 10 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 16 mei 2019 - 21501-04-221

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 10 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde Agenda EU-OJCS Raad 22 mei 2019 voor het onderdeel Jeugd - 21501-34-313

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 13 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde Agenda EU-OJCS Raad 22 mei 2019 voor het onderdeel Jeugd - 21501-34-313

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 13 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel toezending van het BNC-fiche inzake de Mededeling COM (2019) 163 betreffende verdere versterking van de rechtsstaat in de Unie - 22112-2795

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 10 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel toezending van het BNC-fiche inzake de Mededeling COM (2019) 163 betreffende verdere versterking van de rechtsstaat in de Unie - 22112-2795

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 10 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie inzake het voorstel (COM (2019) 10) voor een uitvoeringsbesluit van de Raad waarbij Polen wordt gemachtigd een bijzondere maatregel toe te passen die afwijkt van artikel 226 van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde - 22112-2796

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 13 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie inzake het voorstel (COM (2019) 10) voor een uitvoeringsbesluit van de Raad waarbij Polen wordt gemachtigd een bijzondere maatregel toe te passen die afwijkt van artikel 226 van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde - 22112-2796

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 13 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op speciaal verslag van de Europese Rekenkamer over passagiersrechten - 24202-40

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 13 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op speciaal verslag van de Europese Rekenkamer over passagiersrechten - 24202-40

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 13 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Vervolg vervanging certificaten PKIoverheid - 26643-608

staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 14 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Vervolg vervanging certificaten PKIoverheid - 26643-608

staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 14 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Belgische bezwaarprocedure mijnenbestrijdingscapaciteit - 27830-283

staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 10 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Belgische bezwaarprocedure mijnenbestrijdingscapaciteit - 27830-283

staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 10 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Informatie over vergunningverlening RWS aan Chemours - 28089-123

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 26 april 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Informatie over vergunningverlening RWS aan Chemours - 28089-123

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 26 april 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Storing mobiele netwerk elektronische enkelband - 29279-515

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 10 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Storing mobiele netwerk elektronische enkelband - 29279-515

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 10 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beleidsreactie op de uitkomsten van de enquête over agrarische leegstand en ruimtelijk instrumentarium - 29383-321

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 13 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beleidsreactie op de uitkomsten van de enquête over agrarische leegstand en ruimtelijk instrumentarium - 29383-321

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 13 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Samenstelling Expertgroep inzake interstatelijk geweld en inzake humanitaire interventie - 29521-379

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 10 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Samenstelling Expertgroep inzake interstatelijk geweld en inzake humanitaire interventie - 29521-379

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 10 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Contracting en voortgang verkenning naleving Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) - 29544-914

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 13 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Contracting en voortgang verkenning naleving Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) - 29544-914

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 13 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Monitor zorginkoop wijkverpleging - 29689-984

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 13 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Monitor zorginkoop wijkverpleging - 29689-984

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 13 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Betaalbaarheid van de zorg - 29689-985

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 10 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Betaalbaarheid van de zorg - 29689-985

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 10 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Ontwerpregeling tot wijziging van de Regeling zorgverzekering ter vaststelling van de voorwaarden voor uitstroom uit het bestuursrechtelijk premieregime van meerderjarigen die onder beschermingsbewind zijn gesteld - 29689-986

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 13 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Ontwerpregeling tot wijziging van de Regeling zorgverzekering ter vaststelling van de voorwaarden voor uitstroom uit het bestuursrechtelijk premieregime van meerderjarigen die onder beschermingsbewind zijn gesteld - 29689-986

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 13 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over de brief van J. d. J. over de behandeling van lipoedeem - 29689-987

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 13 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over de brief van J. d. J. over de behandeling van lipoedeem - 29689-987

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 13 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie inzake onderzoek naar dubbel stemrecht voor langdurig aandeelhouderschap - 29752-13

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 14 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie inzake onderzoek naar dubbel stemrecht voor langdurig aandeelhouderschap - 29752-13

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 14 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over de update implementatie Sportakkoord - 30234-214

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 13 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over de update implementatie Sportakkoord - 30234-214

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 13 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over het aantal correcties bij de beoordeelde aangiften vennootschapsbelasting van het mkb over het belastingjaar 2016 - 31066-482

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 13 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over het aantal correcties bij de beoordeelde aangiften vennootschapsbelasting van het mkb over het belastingjaar 2016 - 31066-482

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 13 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over de voorbereiding van de aangiftecampagne inkomstenbelasting - 31066-483

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 13 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over de voorbereiding van de aangiftecampagne inkomstenbelasting - 31066-483

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 13 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Pocesevaluatie "Inzet van de ISD-maatregel bij jongvolwassen veelplegers: resultaten van vier regionale pilots" - 31110-19

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 13 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Pocesevaluatie "Inzet van de ISD-maatregel bij jongvolwassen veelplegers: resultaten van vier regionale pilots" - 31110-19

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 13 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie inzake aandacht voor bureaucratie in de jeugdzorg - 31839-645

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 13 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie inzake aandacht voor bureaucratie in de jeugdzorg - 31839-645

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 13 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over een toelichting op de opzet van de initiatieven "Recidivebestrijding ("Koers en Kansen")" en "Effectiviteit politieoptreden" in het kader van de Operatie Inzicht in Kwaliteit - 31865-139

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 13 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over een toelichting op de opzet van de initiatieven "Recidivebestrijding ("Koers en Kansen")" en "Effectiviteit politieoptreden" in het kader van de Operatie Inzicht in Kwaliteit - 31865-139

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 13 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie inzake behandeling departementale initiatieven van de operatie Inzicht in Kwaliteit - 31865-140

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 10 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie inzake behandeling departementale initiatieven van de operatie Inzicht in Kwaliteit - 31865-140

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 10 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie inzake onderzoek rapporteurs naar toepassing artikel 3.1 Comptabiliteitswet 2016 - 31865-141

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 13 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie inzake onderzoek rapporteurs naar toepassing artikel 3.1 Comptabiliteitswet 2016 - 31865-141

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 13 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Resultaten van de gesprekken tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers (VNV), de Vereniging van Nederlands Cabinepersoneel (VNC) en de FNV - 31936-596

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 13 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Resultaten van de gesprekken tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers (VNV), de Vereniging van Nederlands Cabinepersoneel (VNC) en de FNV - 31936-596

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 13 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Onderzoek naar compromittering van staatsgeheime informatie in WOB-publicatie - 32623-257

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 09 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Onderzoek naar compromittering van staatsgeheime informatie in WOB-publicatie - 32623-257

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 09 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Voordewind, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 2 april 2019, over de uitspraak van de rechter dat Ahrar al-Sham een terroristische organisatie is - 32623-258

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 09 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Voordewind, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 2 april 2019, over de uitspraak van de rechter dat Ahrar al-Sham een terroristische organisatie is - 32623-258

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 09 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Global Entrepreneurship Summit (GES) op 4 en 5 juni 2019 - 32637-362

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 09 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Global Entrepreneurship Summit (GES) op 4 en 5 juni 2019 - 32637-362

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 09 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapport "Meer bewegen: doorverwijzing naar activiteiten door eerstelijnszorgverleners" - 32793-386

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 13 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapport "Meer bewegen: doorverwijzing naar activiteiten door eerstelijnszorgverleners" - 32793-386

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 13 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel - 33980-31

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 13 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel - 33980-31

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 13 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Interventie individuele klachtprocedures MH17 EHRM - 33997-138

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 10 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Interventie individuele klachtprocedures MH17 EHRM - 33997-138

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 10 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de motie van het lid Özütok over de mogelijke implicaties van prejudiciële EHRM-adviezen - 34235-(R2053)-12

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 14 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de motie van het lid Özütok over de mogelijke implicaties van prejudiciële EHRM-adviezen - 34235-(R2053)-12

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 14 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek Presidium inzake voortgang renovatie Binnenhof - 34293-72

staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 25 april 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek Presidium inzake voortgang renovatie Binnenhof - 34293-72

staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 25 april 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitkomsten bestuurlijke overleggen REOS voorjaar 2019 - 34682-9

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 13 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitkomsten bestuurlijke overleggen REOS voorjaar 2019 - 34682-9

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 13 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang vorming Mobiliteitsfonds - 35000-A-94

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 13 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang vorming Mobiliteitsfonds - 35000-A-94

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 13 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Jaarevaluatie campagnes Rijksoverheid 2018 - 35000-III-10

minister-president, M. (Mark) Rutte - 13 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Jaarevaluatie campagnes Rijksoverheid 2018 - 35000-III-10

minister-president, M. (Mark) Rutte - 13 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verlenging contract Extern Volkenrechtelijk Adviseur - 35000-V-70

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 06 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verlenging contract Extern Volkenrechtelijk Adviseur - 35000-V-70

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 06 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Faillissement Aktis Strategy - 35000-V-71

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 06 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Faillissement Aktis Strategy - 35000-V-71

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 06 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken inzake uitvoering van de aanbevelingen van de rapporteurs van de commissie voor Defensie over de Jaarverslagen van 2016 en 2017 - 35000-X-135

minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 10 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken inzake uitvoering van de aanbevelingen van de rapporteurs van de commissie voor Defensie over de Jaarverslagen van 2016 en 2017 - 35000-X-135

minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 10 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over Mali - 35000-XVII-66

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 14 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over Mali - 35000-XVII-66

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 14 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Tijdelijke Commissie Advisering oprichting Invest-NL - 35123-18

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 29 april 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Tijdelijke Commissie Advisering oprichting Invest-NL - 35123-18

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 29 april 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Financieel jaarverslag van het Rijk 2018 - 35200-1

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 15 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Financieel jaarverslag van het Rijk 2018 - 35200-1

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 15 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Jaarverslag Infrastructuurfonds 2018 - 35200-A-1

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 15 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Jaarverslag Infrastructuurfonds 2018 - 35200-A-1

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 15 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Jaarverslag Gemeentefonds 2018 - 35200-B-1

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Jaarverslag Gemeentefonds 2018 - 35200-B-1

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Jaarverslag Provinciefonds 2018 - 35200-C-1

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Jaarverslag Provinciefonds 2018 - 35200-C-1

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Jaarverslag van de Koning 2018 - 35200-I-1

minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 15 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Jaarverslag van de Koning 2018 - 35200-I-1

minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 15 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Jaarverslag Staten-Generaal 2018 - 35200-IIA-1

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Jaarverslag Staten-Generaal 2018 - 35200-IIA-1

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Jaarverslag overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2018 - 35200-IIB-1

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Jaarverslag overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2018 - 35200-IIB-1

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Jaarverslag Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2018 - 35200-III-1

minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 15 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Jaarverslag Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2018 - 35200-III-1

minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 15 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Jaarverslag Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2018 - 35200-IV-1

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Jaarverslag Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2018 - 35200-IV-1

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Jaarverslag Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2018 - 35200-IX-1

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 15 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Jaarverslag Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2018 - 35200-IX-1

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 15 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Jaarverslag Deltafonds 2018 - 35200-J-1

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 15 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Jaarverslag Deltafonds 2018 - 35200-J-1

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 15 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Jaarverslag Ministerie van Buitenlandse Zaken 2018 - 35200-V-1

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 15 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Jaarverslag Ministerie van Buitenlandse Zaken 2018 - 35200-V-1

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 15 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Jaarverslag Ministerie van Justitie en Veiligheid 2018 - 35200-VI-1

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 15 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Jaarverslag Ministerie van Justitie en Veiligheid 2018 - 35200-VI-1

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 15 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2018 - 35200-VII-1

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2018 - 35200-VII-1

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Jaarverslag Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018 - 35200-VIII-1

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 15 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Jaarverslag Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018 - 35200-VIII-1

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 15 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Jaarverslag Ministerie van Defensie 2018 - 35200-X-1

minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 15 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Jaarverslag Ministerie van Defensie 2018 - 35200-X-1

minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 15 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Jaarverslag Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2018 - 35200-XII-1

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 15 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Jaarverslag Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2018 - 35200-XII-1

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 15 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2018 - 35200-XIII-1

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 15 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2018 - 35200-XIII-1

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 15 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2018 - 35200-XV-1

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 15 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2018 - 35200-XV-1

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 15 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Jaarverslag Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2018 - 35200-XVI-1

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 15 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Jaarverslag Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2018 - 35200-XVI-1

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 15 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Jaarverslag Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2018 - 35200-XVII-1

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 15 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Jaarverslag Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2018 - 35200-XVII-1

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 15 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

Aanbieding van het rapport Staat van de rijksverantwoording 2018 - 35200-3

president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 15 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding van het rapport Staat van de rijksverantwoording 2018 - 35200-3

president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 15 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding van het rapport bij de Nationale verklaring 2019 - 35200-4

president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 15 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding van het rapport bij de Nationale verklaring 2019 - 35200-4

president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 15 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Infrastructuurfonds (A) - 35200-A-2

president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 15 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Infrastructuurfonds (A) - 35200-A-2

president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 15 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Gemeentefonds (B) - 35200-B-2

president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 15 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Gemeentefonds (B) - 35200-B-2

president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 15 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Provinciefonds (C) - 35200-C-2

president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 15 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Provinciefonds (C) - 35200-C-2

president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 15 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij de Koning (I) - 35200-I-2

president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 15 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij de Koning (I) - 35200-I-2

president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 15 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij de Staten-Generaal (IIA) - 35200-IIA-2

president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 15 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij de Staten-Generaal (IIA) - 35200-IIA-2

president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 15 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) - 35200-IIB-2

president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 15 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) - 35200-IIB-2

president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 15 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Algemene Zaken (III) - 35200-III-2

president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 15 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Algemene Zaken (III) - 35200-III-2

president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 15 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2018 (IV) - 35200-IV-2

president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 15 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2018 (IV) - 35200-IV-2

president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 15 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2018 (IX) - 35200-IX-2

president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 15 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2018 (IX) - 35200-IX-2

president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 15 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Deltafonds (J) - 35200-J-2

president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 15 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Deltafonds (J) - 35200-J-2

president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 15 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) - 35200-V-2

president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 15 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) - 35200-V-2

president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 15 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) - 35200-VI-2

president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 15 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) - 35200-VI-2

president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 15 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) - 35200-VII-2

president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 15 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) - 35200-VII-2

president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 15 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) - 35200-VIII-2

president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 15 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) - 35200-VIII-2

president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 15 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Defensie (X) - 35200-X-2

president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 15 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Defensie (X) - 35200-X-2

president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 15 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) - 35200-XII-2

president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 15 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) - 35200-XII-2

president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 15 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds (XIII) - 35200-XIII-2

president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 15 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds (XIII) - 35200-XIII-2

president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 15 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) - 35200-XV-2

president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 15 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) - 35200-XV-2

president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 15 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) - 35200-XVI-2

president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 15 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) - 35200-XVI-2

president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 15 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) - 35200-XVII-2

president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 15 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) - 35200-XVII-2

president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 15 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Brief Kamer:

Brief van het Presidium over een reactie op de motie van de leden Den Boer en Özütok over een jaarlijks debat over de jaarrapportage van het College voor de Rechten van de Mens (Kamerstuk 30950-165) - 30950-175

Voorzitter van de Tweede Kamer, K. Arib (PvdA) - 25 april 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.