Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-2018nr. 94, item 8

8 Stemmingen moties Turkije

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Turkije,

te weten:

  • -de motie-Karabulut c.s. over directe vrijlating van parlementariërs die ten onrechte gevangen zijn gezet (32735, nr. 191);

  • -de motie-Maeijer over geen kandidaat-lidmaatschap van Turkije (32735, nr. 192);

  • -de motie-Maeijer over geen visumvrij reizen voor Turkije (32735, nr. 193).

(Zie vergadering van 13 juni 2018.)

De voorzitter:

De motie-Karabulut c.s. (32735, nr. 191) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Karabulut, Asscher, Van Ojik en Van Raan. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 194, was nr. 191 (32735).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Karabulut c.s. (32735, nr. 194, was nr. 191).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de fractie van DENK ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Maeijer (32735, nr. 192).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Maeijer (32735, nr. 193).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdD, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Daarmee zijn we aan het eind gekomen van de stemmingen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.