Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-2018nr. 94, item 17

17 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Vier brieven van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling dat zij in haar vergadering van dinsdag 12 juni 2018, de haar door de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (Rijks)wet gedrukt onder de nummers 34494, 34735, 34812 en 34887 heeft aangenomen.

De Voorzitter stelt voor deze brieven voor kennisgeving aan te nemen.

Brieven regering:

Verslag van de informele Europese Raad Westelijke Balkan van 17 mei 2018 - 21501-20-1341

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 22 mei 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van de informele Europese Raad Westelijke Balkan van 17 mei 2018 - 21501-20-1341

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 22 mei 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen van 28 en 29 mei 2018 - 21501-30-433

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 14 mei 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen van 28 en 29 mei 2018 - 21501-30-433

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 14 mei 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over het verslag Raad voor Concurrentievermogen op 12 maart te Brussel - 21501-30-434

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 14 mei 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over het verslag Raad voor Concurrentievermogen op 12 maart te Brussel - 21501-30-434

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 14 mei 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel toezending van het BNC-fiche inzake de verordening Europese verstrekkings- en bewaringsbevelen voor elektronisch bewijsmateriaal in criminele zaken en van het BNC-fiche inzake de richtlijn harmonisering van regels voor de aanstelling van juridische vertegenwoordigers voor het verzamelen van bewijs tijdens opsporing - 22112-2586

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 12 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel toezending van het BNC-fiche inzake de verordening Europese verstrekkings- en bewaringsbevelen voor elektronisch bewijsmateriaal in criminele zaken en van het BNC-fiche inzake de richtlijn harmonisering van regels voor de aanstelling van juridische vertegenwoordigers voor het verzamelen van bewijs tijdens opsporing - 22112-2586

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 12 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over Beter Benutten voor Beter Onderwijs - 23645-665

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 12 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over Beter Benutten voor Beter Onderwijs - 23645-665

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 12 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapport "Zwerfjongeren en schulden" - 24515-432

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 12 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapport "Zwerfjongeren en schulden" - 24515-432

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 12 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Berichten over de IC-richtlijn en het kwaliteitskader spoedzorgketen - 27295-166

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 12 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Berichten over de IC-richtlijn en het kwaliteitskader spoedzorgketen - 27295-166

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 12 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek van het lid Laçin, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 27 maart 2018, over de import grond en baggerspecie diepe plassen - 27625-425

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 13 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek van het lid Laçin, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 27 maart 2018, over de import grond en baggerspecie diepe plassen - 27625-425

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 13 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Vervolg implementatie Wet beroep leraar en lerarenregister - 27923-308

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 11 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Vervolg implementatie Wet beroep leraar en lerarenregister - 27923-308

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 11 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beleidsreactie prevalentieonderzoek ouderenmishandeling - 28345-188

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 12 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beleidsreactie prevalentieonderzoek ouderenmishandeling - 28345-188

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 12 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie inzake stand van zaken bescherming journalisten - 28684-524

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 12 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie inzake stand van zaken bescherming journalisten - 28684-524

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 12 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapportage Signalen Zorgfraude 2017 - 28828-109

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 12 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapportage Signalen Zorgfraude 2017 - 28828-109

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 12 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanpassen Archiefwet en reactie op motie van het lid Segers c.s. over uitvoering van de aanbevelingen van het rapport van de Erfgoedinspectie over de zaak Cees H. (Kamerstuk 34362-21) - 29362-272

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 11 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanpassen Archiefwet en reactie op motie van het lid Segers c.s. over uitvoering van de aanbevelingen van het rapport van de Erfgoedinspectie over de zaak Cees H. (Kamerstuk 34362-21) - 29362-272

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 11 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek van het lid Özütok, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 17 mei 2018, over acceptatie van LHBTI in Nederland - 30420-292

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 13 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek van het lid Özütok, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 17 mei 2018, over acceptatie van LHBTI in Nederland - 30420-292

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 13 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgangsrapportage leerlingendaling funderend onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs - 31293-394

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 12 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgangsrapportage leerlingendaling funderend onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs - 31293-394

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 12 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Graus, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 29 mei 2018, over nieuwe acties en stakingen binnen Air France/KLM - 31936-482

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 13 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Graus, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 29 mei 2018, over nieuwe acties en stakingen binnen Air France/KLM - 31936-482

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 13 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Resultaten RIVM-onderzoek 100 merkvarianten sigaretten met Canadian Intense methode - 32011-65

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 12 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Resultaten RIVM-onderzoek 100 merkvarianten sigaretten met Canadian Intense methode - 32011-65

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 12 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Gijs van Dijk, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 30 mei 2018, over het bericht dat er een pensioenakkoord tussen vakbonden en werkgevers is - 32043-410

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 12 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Gijs van Dijk, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 30 mei 2018, over het bericht dat er een pensioenakkoord tussen vakbonden en werkgevers is - 32043-410

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 12 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verzamelbrief inzake pensioenonderwerpen - 32043-411

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 12 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verzamelbrief inzake pensioenonderwerpen - 32043-411

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 12 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over de dertiende voortgangsrapportage Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma - 32698-40

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 12 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over de dertiende voortgangsrapportage Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma - 32698-40

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 12 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toezeggingen gedaan tijdens het algemeen overleg over Turkije van 6 juni 2018 - 32735-190

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 13 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toezeggingen gedaan tijdens het algemeen overleg over Turkije van 6 juni 2018 - 32735-190

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 13 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Beckerman, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 16 mei 2018, over het bericht dat CO2-uitstoot in het eerste kwartaal van dit jaar is gestegen - 32813-192

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 12 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Beckerman, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 16 mei 2018, over het bericht dat CO2-uitstoot in het eerste kwartaal van dit jaar is gestegen - 32813-192

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 12 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over het jaarverslag 2017 van de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) - 34551-5

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 04 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over het jaarverslag 2017 van de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) - 34551-5

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 04 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitvoering van de motie van het lid Aukje de Vries over het onafhankelijker inrichten van de bezwaarprocedure bij AFM en DNB - 34677-21

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 13 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitvoering van de motie van het lid Aukje de Vries over het onafhankelijker inrichten van de bezwaarprocedure bij AFM en DNB - 34677-21

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 13 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Onderzoek ijkpunt bestaanszekerheid (sociaal minimum) voor Caribisch Nederland - 34775-IV-42

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 12 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Onderzoek ijkpunt bestaanszekerheid (sociaal minimum) voor Caribisch Nederland - 34775-IV-42

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 12 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

WOB-verzoeken inzake uitspraken voormalig minister Zijlstra - 34775-V-82

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 31 mei 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

WOB-verzoeken inzake uitspraken voormalig minister Zijlstra - 34775-V-82

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 31 mei 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Tweede compliance rapport over de implementatie van de aanbevelingen van de GRECO aan Nederland ter preventie van corruptie en het bevorderen van integer gedrag bij het parlement, de rechtspraak en het Openbaar Ministerie - 34775-VI-105

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 13 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Tweede compliance rapport over de implementatie van de aanbevelingen van de GRECO aan Nederland ter preventie van corruptie en het bevorderen van integer gedrag bij het parlement, de rechtspraak en het Openbaar Ministerie - 34775-VI-105

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 13 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitwerking regeling gratis verklaring omtrent gedrag (vog) - 34775-VI-106

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 12 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitwerking regeling gratis verklaring omtrent gedrag (vog) - 34775-VI-106

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 12 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapportage economische missies/werkbezoeken en inkomende bezoeken tweede helft van 2017 - 34775-XVII-62

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 31 mei 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapportage economische missies/werkbezoeken en inkomende bezoeken tweede helft van 2017 - 34775-XVII-62

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 31 mei 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 34950-V-5

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 04 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 34950-V-5

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 04 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Ministerie van Buitenlandse Zaken 2017 - 34950-V-6

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 04 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Ministerie van Buitenlandse Zaken 2017 - 34950-V-6

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 04 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) - 34950-V-7

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 04 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) - 34950-V-7

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 04 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoord op vraag commissie van de V-100 bij het jaarverslag van het Ministerie van Veiligheid en Justitie 2017 - 34950-VI-9

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 12 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoord op vraag commissie van de V-100 bij het jaarverslag van het Ministerie van Veiligheid en Justitie 2017 - 34950-VI-9

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 12 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

De volgende brieven:

Reactie op verzoek commissie om ambtelijke ondersteuning voor het werkbezoek van een delegatie aan Ethiopië en Uganda van 8 t/m 15 juli 2018 - 2018Z10380

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 04 juni 2018

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Reactie verzoek commissie om een afschrift van het antwoord aan de FNV op diens brief over knelpunten in de jeugdzorg - 2018Z10603

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 06 juni 2018

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Voorstel gesprekken rapporteurs belastingheffing digitale economie met betrokken ambtenaren - 2018Z10670

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 07 juni 2018

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Afschrift reactie op verzoek Eerste Kamer over alleenstaande ouders met toeslagpartner - 2018Z10968

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 11 juni 2018

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Adviesaanvraag aneurysma aorta abdominalis (AAA) - 2018Z11036

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 12 juni 2018

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

Rapport "Inzet Nederlandse krijgsmacht voor VN-missie in Mali; Goed improviseren vergt goede voorbereiding" - 29521-360

president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 13 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapport "Inzet Nederlandse krijgsmacht voor VN-missie in Mali; Goed improviseren vergt goede voorbereiding" - 29521-360

president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 13 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over het rapport bij de Nationale verklaring 2018 - 34950-24

president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 13 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.