9 Stemming motie Georganiseerde criminaliteit

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het VAO Georganiseerde criminaliteit, 

te weten: 

  • -de motie-Oskam over geen ruimte bieden voor gereguleerde wietteelt (29911, nr. 104). 

(Zie vergadering van 29 april 2015.) 

De voorzitter:

We gaan stemmen over één motie, maar er is wel gevraagd om daar hoofdelijk over te stemmen. Mevrouw Berndsen van de D66-fractie heeft daarom gevraagd. 

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf. 

De heer Houwers (Houwers):

Voorzitter. Allereerst feliciteer ik de heer De Rouwe van harte met de koninklijke onderscheiding die hij heeft ontvangen. 

Ik wil graag het volgende over de motie zeggen. Ik ben afkomstig uit de lokale politiek. Ik heb daar heel veel vertrouwen in. Ik zou zo min mogelijk barrières willen opwerpen voor die lokale politiek bij het nemen van allerlei besluiten. Daarnaast ben ik afkomstig uit een traditie waarin je je steeds afvraagt: voor welk probleem vormt deze motie een oplossing? Als ik deze motie bekijk, denk ik eerder dat zij een probleem voor een oplossing zou kunnen zijn. Dat brengt mij ertoe om tegen deze motie te stemmen. 

De voorzitter:

Ik neem aan dat u allemaal de presentielijst hebt getekend. Ik verzoek de leden om tijdens de hoofdelijke stemming alleen maar iets te zeggen als hun gevraagd wordt om zich uit te spreken over de vraag of zij voor of tegen de motie zijn. 

In stemming komt de motie-Oskam (29911, nr. 104). 

Vóór stemmen de leden: Ten Broeke, Bruins Slot, Van der Burg, De Caluwé, Tony van Dijck, Dijkgraaf, Remco Dijkstra, Dik-Faber, Duisenberg, Elias, Fritsma, Geurts, De Graaf, Graus, Van Haersma Buma, Harbers, Rudmer Heerema, Pieter Heerma, Helder, Van Helvert, Keijzer, Van Klaveren, Klever, Knops, De Lange, De Liefde, Van der Linde, Lodders, Lucas, Madlener, Van Miltenburg, Moors, Agnes Mulder, Anne Mulder, Neppérus, Nijkerken-de Haan, Omtzigt, Van Oosten, Oskam, Potters, Rog, De Roon, De Rouwe, Rutte, Schouten, Schut-Welkzijn, Segers, Slob, Van der Staaij, Straus, Taverne, Teeven, Tellegen, Van Toorenburg, Van Veen, Veldman, Visser, Van Vliet, Voordewind, Aukje de Vries, Vuijk, Van Wijngaarden, Wilders, Van 't Wout, Ziengs, Zijlstra, Agema, Azmani, Beertema, Berckmoes-Duindam, Bisschop, De Boer, Bontes, Bosma en Bosman. 

Tegen stemmen de leden: Bouwmeester, Cegerek, Van Dam, Van Dekken, Jasper van Dijk, Otwin van Dijk, Pia Dijkstra, Dikkers, Eijsink, Fokke, Van Gerven, Gesthuizen, Groot, Günal-Gezer, Hachchi, Hoogland, Houwers, Jadnanansing, Karabulut, Kerstens, Klaver, Klein, Kooiman, Koolmees, Krol, Kuiken, Kuzu, Van Laar, Leenders, Leijten, Maij, Marcouch, Van Meenen, Mohandis, Nijboer, Van Nispen, Van Ojik, Oosenbrug, Ouwehand, Öztürk, Pechtold, Van Raak, Rebel, Recourt, Roemer, Samsom, Schouw, Servaes, Siderius, Sjoerdsma, Smaling, Tanamal, Thieme, Van Tongeren, Ulenbelt, Van Veldhoven, Verhoeven, Vermeij, Voortman, Jan Vos, Mei Li Vos, Albert de Vries, Van Weyenberg, Wolbert, Ypma, Arib, Bashir, Bergkamp, Berndsen-Jansen en Van Bommel. 

De voorzitter: 

Ik constateer dat deze motie met 75 tegen 70 stemmen is aangenomen. 

De heer Oskam (CDA):

Het was heel spannend. Nu de motie is aangenomen, wil ik graag een brief van de regering waarin zij aangeeft hoe zij de motie gaat uitvoeren. 

De voorzitter:

Ik zal het stenogram van dit gedeelte van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet. 

Hiermee is een einde gekomen aan de stemmingen. 

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst. 

Voorzitter: Arib

Naar boven