10 Mededelingen

De voorzitter:

Ik zie dat iedereen intussen afscheid heeft kunnen nemen van onze collega's, de heren Van Ojik en De Rouwe. Ik verzoek de leden die aan de regeling van werkzaamheden deelnemen hun plaatsen in te nemen en degenen die dat niet doen de zaal te verlaten of ten minste stil te zijn. 

De voorzitter:

Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de vergadering daartegen geen bezwaar is gemaakt, neem ik aan dat daarmee wordt ingestemd. 

Naar boven