Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201529911 nr. 104

29 911 Bestrijding georganiseerde criminaliteit

Nr. 104 MOTIE VAN HET LID OSKAM

Voorgesteld 29 april 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat diverse gemeenten onderzoeken laten uitvoeren naar de mogelijkheden voor recreatieve gemeentelijke hennepteelt;

overwegende dat dit in strijd is met het door de regering voorgestane beleid dat geen gereguleerde wietteelt moet worden toegestaan;

verzoekt de regering, gemeenten geen enkele ruimte te geven om onderzochte plannen naar gereguleerde wietteelt ook daadwerkelijk in de praktijk te realiseren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Oskam