7 Mededelingen

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mee dat er geen afmeldingen zijn. 

Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen. 

De voorzitter:

Ontvangen is een bericht van het overlijden op 5 mei 2015 van de heer J.J.G. Jansen. De heer Jansen was lid van het Europees Parlement voor de PVV-fractie sinds 1 juli 2014. Namens de Kamer heb ik een bericht van deelneming aan de familie gezonden. 

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst. 

Naar boven