Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 30, item 9

9 Stemmingen moties Veiligheid en Justitie

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015, 

te weten: 

  • -de motie-Helder/Wilders over het opzeggen van het vertrouwen in de minister van Veiligheid en Justitie (34000-VI, nr. 41); 

  • -de motie-Bontes over opzeggen van het vertrouwen in de minister van Veiligheid en Justitie (34000-VI, nr. 58). 

(Zie vergadering van 26 november 2014.) 

In stemming komt de motie-Helder/Wilders (34000-VI, nr. 41). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV en de Groep Bontes/Van Klaveren voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Bontes (34000-VI, nr. 58). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de Groep Bontes/Van Klaveren voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.