Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 30, item 29

29 Stemmingen Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2015

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2015 (34000-XV). 

(Zie vergadering van heden.) 

In stemming komt het amendement-Krol (stuk nr. 10, I). 

De voorzitter:

Ik constateer dat 50PLUS voor dit amendement heeft gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement de overige op stuk nr. 10 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd. 

In stemming komt het amendement-Van Weyenberg (stuk nr. 13, I). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 13 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd. 

In stemming komt het gewijzigde amendement-Van Weyenberg/Karabulut (stuk nr. 14, I). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de VVD, Van Vliet, 50PLUS, Klein, D66, GroenLinks, de PvdA, de Groep Kuzu/Öztürk, de PvdD en de SP voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen. 

Ik stel vast dat door de aanneming van dit gewijzigde amendement de overige op stuk nr. 14 voorkomende gewijzigde amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd. 

In stemming komt het amendement-Karabulut/Ulenbelt (stuk nr. 11). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS, de PvdD en de SP voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van de gewijzigde amendementen-Van Weyenberg/Karabulut (stuk nrs. 14, I tot en met III). 

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.