Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 30, item 8

8 Mededelingen

De voorzitter:

Wij gaan vandaag stemmen over de begrotingen voor het jaar 2015. Dit is historisch vroeg in het parlementaire jaar, met dank aan velen. Ik wil enkelen noemen. De mensen van de Stenografische Dienst, die altijd nog een uur nadat wij klaar zijn, moeten blijven, de mensen van de bodedienst en het restaurantbedrijf, de griffiers. 

(Geroffel op de bankjes) 

De voorzitter:

De ondervoorzitters, de heer Bosma en mevrouw Arib, en natuurlijk de andere leden van het Presidium die er samen met veel Kamerleden vaak tot na 24.00 uur voor hebben gezorgd dat wij een heel actief en levend parlement zijn. 

(Geroffel op de bankjes) 

De voorzitter:

Voor we gaan stemmen geef ik het woord aan de heer Dijkgraaf, die nog een opmerking wil maken over de stemlijst. 

De heer Dijkgraaf (SGP):

Voorzitter. Mijn fractie vindt het nog wat vroeg om mijn motie (34000-XV, nr. 41) aangenomen te krijgen. Er komt nog een brief over, dus ik wil de motie graag aanhouden. 

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Dijkgraaf stel ik voor, zijn motie (34000-XV, nr. 41) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

De heer Van Vliet (Van Vliet):

Voorzitter. Aangezien de vijfde stad van Nederland een ringweg moet krijgen, wil ik een hoofdelijke stemming over motie 34000-A, nr. 22. 

De voorzitter:

Over de motie-Hoogland (34000-A, nr. 22) wordt straks hoofdelijk gestemd. 

De heer Hoogland (PvdA):

Als indiener van motie nr. 22 wil ik die dan graag aanhouden. 

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Hoogland stel ik voor, zijn motie (34000-A, nr. 22) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

(Hilariteit) 

De voorzitter:

Dat scheelt in ieder geval een hoop tijd vanavond. 

Dan kunnen we nu echt gaan stemmen. Er zitten een paar ingewikkeldheden in, dus ik hoop dat iedereen zo stil mogelijk is. Ik weet ook dat ik heel lang van u zal vragen om stil te zijn.