18 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

Brieven regering

Reactie over de uitvoering van twee aangenomen moties over de opvang van amv's - 19637-1723

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 25 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie over de uitvoering van twee aangenomen moties over de opvang van amv's - 19637-1723

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 25 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding van de geannoteerde agenda van de Milieuraad van 14 oktober 2013 en van een voortgangsoverzicht van actuele Europese wetgevingsinitiatieven op het terrein van Infrastructuur en Milieu - 21501-08-477

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 26 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding van de geannoteerde agenda van de Milieuraad van 14 oktober 2013 en van een voortgangsoverzicht van actuele Europese wetgevingsinitiatieven op het terrein van Infrastructuur en Milieu - 21501-08-477

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 26 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van de Informele Transportraad van 15 en 16 september 2013 - 21501-33-437

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 26 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van de Informele Transportraad van 15 en 16 september 2013 - 21501-33-437

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 26 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toezegging AO Transportraad 5 juni 2013 ten aanzien van de compensatie bij vertraging in luchtvaart - 21501-33-438

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 26 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toezegging AO Transportraad 5 juni 2013 ten aanzien van de compensatie bij vertraging in luchtvaart - 21501-33-438

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 26 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op een brief van de Vlaams-Nederlandse werkgroep Grensverkeer van het Algemeen-Nederlands Verbond (ANV) voor beter grensoverschrijdend busvervoer - 23645-547

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 24 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op een brief van de Vlaams-Nederlandse werkgroep Grensverkeer van het Algemeen-Nederlands Verbond (ANV) voor beter grensoverschrijdend busvervoer - 23645-547

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 24 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde agenda jaarvergadering IMF - 26234-140

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 24 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde agenda jaarvergadering IMF - 26234-140

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 24 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

De Nederlandse inzet bij de Wereldbank Jaarvergadering 2013 - 26234-141

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 23 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

De Nederlandse inzet bij de Wereldbank Jaarvergadering 2013 - 26234-141

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 23 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding rapportage van Ernst & Young "Onderzoek Kandidatenvergelijking Vervanging F-16" - 26488-327

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 25 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding rapportage van Ernst & Young "Onderzoek Kandidatenvergelijking Vervanging F-16" - 26488-327

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 25 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken inzake het toezenden van de jaarrapportage over de vervanging van de F-16 - 26488-328

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 30 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken inzake het toezenden van de jaarrapportage over de vervanging van de F-16 - 26488-328

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 30 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Invulling van het toezicht van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) op de drinkwatertarieven 2012 - 27625-309

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 26 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Invulling van het toezicht van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) op de drinkwatertarieven 2012 - 27625-309

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 26 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zakenbrief politietrainingsmissie Afghanistan - 27925-484

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 16 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zakenbrief politietrainingsmissie Afghanistan - 27925-484

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 16 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Openbaarmaking bestuurskosten politietop - 29628-414

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 24 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Openbaarmaking bestuurskosten politietop - 29628-414

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 24 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Handhavingsrapportage Schiphol 1 november 2012 - 1 mei 2013 - 29665-189

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 25 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Handhavingsrapportage Schiphol 1 november 2012 - 1 mei 2013 - 29665-189

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 25 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Resultaten van de evaluatie naar de basismonitoring van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) - 29683-169

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 24 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Resultaten van de evaluatie naar de basismonitoring van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) - 29683-169

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 24 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verzoek van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid om toezending ramingen omtrent de herkeuring Wajong - 29817-127

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 24 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verzoek van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid om toezending ramingen omtrent de herkeuring Wajong - 29817-127

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 24 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Resultaten bestrijding georganiseerde criminaliteit - 29911-84

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 01 oktober 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Resultaten bestrijding georganiseerde criminaliteit - 29911-84

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 01 oktober 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

22ste Voortgangsrapportage Ruimte voor de Rivier - 30080-66

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 26 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

22ste Voortgangsrapportage Ruimte voor de Rivier - 30080-66

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 26 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Informatie over de wachtlijst in de langdurige zorg, stand van zaken op 1 september 2013 - 30597-374

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 24 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Informatie over de wachtlijst in de langdurige zorg, stand van zaken op 1 september 2013 - 30597-374

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 24 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoeken van het lid Leijten over de situatie rond de overheveling van zorgtaken naar gemeenten, van het lid Keijzer over het overhevelen van zorgzwaartepakketten naar verzekeraars, en van het lid Agema om een reactie van het kabinet op een rapport van het CPB over "Decentralisaties in het sociaal domein" - 30597-375

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 24 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoeken van het lid Leijten over de situatie rond de overheveling van zorgtaken naar gemeenten, van het lid Keijzer over het overhevelen van zorgzwaartepakketten naar verzekeraars, en van het lid Agema om een reactie van het kabinet op een rapport van het CPB over "Decentralisaties in het sociaal domein" - 30597-375

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 24 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op evaluatieonderzoek van het Intellectueel Eigendom 2006-2010' - 30635-3

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 25 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op evaluatieonderzoek van het Intellectueel Eigendom 2006-2010' - 30635-3

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 25 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Eindrapport van de ambtelijke stuurgroep natuurcompensatie en Puntensysteem natuurcompensatie en - saldering - 30825-197

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 27 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Eindrapport van de ambtelijke stuurgroep natuurcompensatie en Puntensysteem natuurcompensatie en - saldering - 30825-197

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 27 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van de commissie inzake afschaffing visumplicht voor houders van diplomatieke, officiële of dienstpaspoorten - 30952-128

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 23 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van de commissie inzake afschaffing visumplicht voor houders van diplomatieke, officiële of dienstpaspoorten - 30952-128

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 23 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken over het project NDOV (Nationale Data Openbaar Vervoer) - 31305-205

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 20 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken over het project NDOV (Nationale Data Openbaar Vervoer) - 31305-205

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 20 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Vierde boedeluitkering door de Winding-up Board van Landsbanki (Icesave) - 31371-375

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 24 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Vierde boedeluitkering door de Winding-up Board van Landsbanki (Icesave) - 31371-375

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 24 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Ontwerpbesluit opleidingen en bevoegdheden nautische beroepsbeoefenaren - 31409-56

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 23 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Ontwerpbesluit opleidingen en bevoegdheden nautische beroepsbeoefenaren - 31409-56

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 23 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op haalbaarheidsonderzoek MBO-colleges en advies van de commissie Macrodoelmatigheid Amarantis - 31524-180

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 26 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op haalbaarheidsonderzoek MBO-colleges en advies van de commissie Macrodoelmatigheid Amarantis - 31524-180

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 26 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding rapporten "Innovatie in de levensmiddelenindustrie, een internationale benchmarkstudie" en 'Innovatie in de Nederlandse levensmiddelenindustrie, de rol van het MKB' - 31532-119

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 27 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding rapporten "Innovatie in de levensmiddelenindustrie, een internationale benchmarkstudie" en 'Innovatie in de Nederlandse levensmiddelenindustrie, de rol van het MKB' - 31532-119

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 27 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de Kinderrechtenmonitor - 31839-314

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 27 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de Kinderrechtenmonitor - 31839-314

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 27 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de motie van het lid Otwin van Dijk over de eigen bijdrage voor mensen die verblijven in een AWBZ-instelling - 32439-22

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 27 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de motie van het lid Otwin van Dijk over de eigen bijdrage voor mensen die verblijven in een AWBZ-instelling - 32439-22

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 27 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Impactanalyse centraal aandeelhoudersregister - 32608-6

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 23 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Impactanalyse centraal aandeelhoudersregister - 32608-6

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 23 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken over btw-verificatie bij export - 32637-81

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 25 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken over btw-verificatie bij export - 32637-81

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 25 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgangsrapportage van het bedrijvenbeleid - 32637-82

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 02 oktober 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgangsrapportage van het bedrijvenbeleid - 32637-82

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 02 oktober 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek van het lid Ouwehand over doorrekening van de effecten van de Miljoenennota op de internationale doelen die zijn afgesproken over biodiversiteit - 33576-7

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 24 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek van het lid Ouwehand over doorrekening van de effecten van de Miljoenennota op de internationale doelen die zijn afgesproken over biodiversiteit - 33576-7

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 24 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de uitgangspuntennotitie "Groot Project ERTMS" - 33652-3

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 26 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de uitgangspuntennotitie "Groot Project ERTMS" - 33652-3

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 26 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding onderzoek naar de vormgeving van professionalisering in het nieuwe jeugdstelsel - 33684-12

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 27 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding onderzoek naar de vormgeving van professionalisering in het nieuwe jeugdstelsel - 33684-12

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 27 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toezeggingen wetsvoorstel wijziging van de Algemene Ouderdomswet teneinde het recht op partnertoeslag van de gehuwde pensioengerechtigde van wie de echtgenoot jonger is dan de pensioengerechtigde leeftijd afhankelijk te maken van het gezamenlijk inkomen van die pensioengerechtigde en diens echtgenoot - 33687-13

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 24 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toezeggingen wetsvoorstel wijziging van de Algemene Ouderdomswet teneinde het recht op partnertoeslag van de gehuwde pensioengerechtigde van wie de echtgenoot jonger is dan de pensioengerechtigde leeftijd afhankelijk te maken van het gezamenlijk inkomen van die pensioengerechtigde en diens echtgenoot - 33687-13

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 24 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel beantwoording vragen van de commissie over de Miljoenennota 2014, Begroting IX en de Macro Economische Verkenning ter voorbereiding op de AFB - 33750-16

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 27 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel beantwoording vragen van de commissie over de Miljoenennota 2014, Begroting IX en de Macro Economische Verkenning ter voorbereiding op de AFB - 33750-16

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 27 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel toezending reactie op het verzoek over informatieafspraken omtrent de decentralisaties sociaal domein te komen - 33750-VII-7

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 26 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel toezending reactie op het verzoek over informatieafspraken omtrent de decentralisaties sociaal domein te komen - 33750-VII-7

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 26 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel toezending van de uitkomsten van het voortgangsoverleg kantorenconvenant - 33750-XII-4

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 23 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel toezending van de uitkomsten van het voortgangsoverleg kantorenconvenant - 33750-XII-4

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 23 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding Jaarverslagen van het Expertteam Eigenbouw en het Expertteam Kantoortransformatie - 33750-XII-5

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 23 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding Jaarverslagen van het Expertteam Eigenbouw en het Expertteam Kantoortransformatie - 33750-XII-5

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 23 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapport/brief Algemene Rekenkamer

Aandachtspunten bij de begroting 2014 van het Ministerie van Economische Zaken - 2013Z18721

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 02 oktober 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Naar boven