9 Stemming Landbouw- en Visserijraad

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het VAO Landbouw- en Visserijraad,

te weten:

  • -de motie-Ouwehand/Thieme over een Europees verbod op kooihuisvesting voor vleeskonijnen (21501-32, nr. 784).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Ouwehand/Thieme (21501-32, nr. 784).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven