10 Stemming Aansturing vanuit Europa op sociaal en economisch gebied

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over Aansturing vanuit Europa op sociaal en economisch gebied,

te weten:

  • -de motie-Omtzigt over de deadline van 29 mei voor de gele kaart voor de IORP-2-richtlijn (21501-20, nr. 862).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Omtzigt (21501-20, nr. 862).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, Groep Bontes/Van Klaveren, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Van Vliet, 50PLUS, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Voordat ik de vergadering schors, wijs ik u allen erop dat er nu gelegenheid is om onze nieuwe collega te feliciteren.

De vergadering wordt van 14.55 uur tot 17.02 uur geschorst.

Naar boven