2 Mededelingen

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mee dat de volgende leden zich hebben afgemeld:

Dijkgraaf en Zijlstra.

Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen.

Naar boven