16 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

Brieven regering

Antwoorden op vragen van de commissie over de informele concurrentieraad op 12 en 13 mei 2014 - 21501-30-326

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 09 mei 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen van de commissie over de informele concurrentieraad op 12 en 13 mei 2014 - 21501-30-326

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 09 mei 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Tussenevaluatie van de landelijke pilot snelwegbussen - 23645-573

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 12 mei 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Tussenevaluatie van de landelijke pilot snelwegbussen - 23645-573

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 12 mei 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel toezending van de kabinetsreactie op het interview met de Inspecteur-Generaal van de NVWA - 26991-415

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 09 mei 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel toezending van de kabinetsreactie op het interview met de Inspecteur-Generaal van de NVWA - 26991-415

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 09 mei 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding rapport "Mensenhandel in en uit beeld 2" van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen - 28638-114

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 13 mei 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding rapport "Mensenhandel in en uit beeld 2" van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen - 28638-114

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 13 mei 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding van het opgemaakte rapport "Recidive na reclasseringscontact" - 29279-198

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 12 mei 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding van het opgemaakte rapport "Recidive na reclasseringscontact" - 29279-198

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 12 mei 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding onderzoek Stresstest derivaten woningcorporaties - 29453-348

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 12 mei 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding onderzoek Stresstest derivaten woningcorporaties - 29453-348

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 12 mei 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Brief van de heer Alders op verzoek tot nadere uitwerking naar aanleiding van het algemeen overleg Luchtvaart van 23 januari 2014 - 29665-200

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 12 mei 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Brief van de heer Alders op verzoek tot nadere uitwerking naar aanleiding van het algemeen overleg Luchtvaart van 23 januari 2014 - 29665-200

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 12 mei 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Smart Industry: Dutch Industry fit for the future - 29826-60

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 09 mei 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Smart Industry: Dutch Industry fit for the future - 29826-60

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 09 mei 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken over de uitvoering van het flankerend beleid Wet verbod pelsdierhouderij - 30826-34

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 09 mei 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken over de uitvoering van het flankerend beleid Wet verbod pelsdierhouderij - 30826-34

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 09 mei 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Derde Nationaal Energie-Efficiëntie Actieplan - 31209-162

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 09 mei 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Derde Nationaal Energie-Efficiëntie Actieplan - 31209-162

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 09 mei 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Openstellen landelijke pilot zzp'ers - 31311-109

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 09 mei 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Openstellen landelijke pilot zzp'ers - 31311-109

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 09 mei 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Pootfracturen bij slachtdieren - 33835-5

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 09 mei 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Pootfracturen bij slachtdieren - 33835-5

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 09 mei 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

De volgende brieven:

Reisoverzicht van de minister van Buitenlandse Zaken tot aan het zomerreces - 2014Z05816

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 31 maart 2014

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Reactie op verzoek van de commissie voor OCW met betrekking tot het verzoekschrift over het herstel van het BRIN-nummer van basisschool De Tunnel te Schore - 2014Z06833

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 14 april 2014

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Afschrift van de reactie op het rapport van de stichtingen Varkens in Nood en Dier & Recht over de naleving van dierenwelzijnswetgeving in de vee-industrie - 2014Z08300

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 09 mei 2014

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Afschrift van het antwoord op de brief van de Stichting Kunstgaang Kaampke inzake het Nedersaksisch - 2014Z08306

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 09 mei 2014

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Uitstel reactie op de brief van Drost & Van de Vijver bv betreffende het intrekken van de Verklaring van Geen Bezwaar - 2014Z08312

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 09 mei 2014

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Afschrift brief Ernst & Young Belastingadviseurs LLP over de toepassing van artikel 39f, eerste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 - 2014Z08368

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 12 mei 2014

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Afschrift van het antwoord op de brief van Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Eindhoven en Kempenland over passend onderwijs - 2014Z08394

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 12 mei 2014

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Rapport/brief Algemene Rekenkamer

Aanbieding van het rapport Macrobudgetten Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning 2015; Toets op de berekening - 2014Z08583

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 13 mei 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Naar boven