Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 96, item 14

14 Stemmingen Jaarverslag en slotwet Ministerie van OCW

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2012 (33605-VIII),

te weten:

  • - de motie-Jasper van Dijk over een overzicht van het aantal (on)bevoegde leraren (33605-VIII, nr. 11);

  • - de motie Mohandis/Ypma over grenscorrecties van regio's (33605-VIII, nr. 12).

(Zie wetgevingsoverleg van 12 juni 2013.)

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk (33605-VIII, nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Mohandis/Ypma (33605-VIII, nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.