Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333605-VIII nr. 11

33 605 VIII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2012

Nr. 11 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 12 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat het van belang is om het aantal (on)bevoegde leraren in beeld te hebben;

verzoekt de regering, jaarlijks een overzicht te leveren van het aantal (on)bevoegde leraren in de verschillende onderwijssectoren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk