Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 31-05-2013 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-20122013-67-11".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 32211
Behandeld dossier 33309
Behandeld dossier 33309;9
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2013-03-27
Documentstatus Opgemaakt
Eindpagina 76
Identifier h-tk-20122013-67-11
Itemnummer 11
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Criminaliteit
Onderwerp Economie | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2013-05-31
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 67
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 56
Subrubriek Behandeling
Taal nl
Titel Behandeling van het wetsvoorstel Implementatie van de richtlijn 2011/36/EU van het Europees Parlement en de Raad inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel, de bescherming van slachtoffers ervan, en ter vervanging van kaderbesluit 2002/629/JBZ van de Raad (PbEU L 101) ( 33309 )
Uitgiftedatum 2013-03-27
Vergaderjaar 2012-2013