7 Mededelingen

Mededelingen

De voorzitter:

Ontvangen is een bericht van het overlijden op 17 maart jongstleden van het oud-lid van de Kamer de heer J. van Houwelingen. De heer Van Houwelingen was met tussenpozen lid van de Kamer in de periode 1973–1994, aanvankelijk voor de ARP en later voor het CDA. Namens de Kamer heb ik een bericht van deelneming aan de familie gezonden.

Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de vergadering daartegen geen bezwaar is gemaakt, neem ik aan dat daarmee wordt ingestemd.

Naar boven