Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 48, item 16

16 Stemmingen beslag leggen vermogen verdachte

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Aanpassing van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en de Uitvoeringswet Internationaal Strafhof in verband met de introductie van de mogelijkheid conservatoir beslag te leggen op het vermogen van de verdachte ten behoeve van het slachtoffer ( 33295 ),

en over:

  • - de motie-Van der Steur/Recourt over geen belemmering in de voorwaarden voor conservatoir beslag (33295, nr. 9);

  • - de motie-Helder over het uitbreiden van de mogelijkheden voor conservatoir beslag (33295, nr. 10);

  • - de motie-Helder/Oskam over het verbreden van de verhaalsmogelijkheden (33295, nr. 11).

(Zie vergadering van 30 januari 2013.)

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

De aanwezige leden van de fractie van de PVV wordt aantekening verleend dat zij geacht wensen te worden tegen artikel III te hebben gestemd.

In stemming komt de motie-Van der Steur/Recourt (33295, nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, de PvdA en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Helder (33295, nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de ChristenUnie en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Helder/Oskam (33295, nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.