6 Vragenuur

Vragen van het lid Van Bemmel aan de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over het bericht "Zorgen over slechte bezorging PostNL".

De voorzitter:

Ik heet de staatssecretaris welkom.

De heer Van Bemmel (PVV):

Voorzitter. "Zorgen over de slechte postbezorging PostNL", kopte het Algemeen Dagblad gistermorgen. Bedrijven als bol.com, ABN AMRO en Eneco alsmede diverse zorgverzekeraars luiden de noodklok. Post NL is aan het reorganiseren, en niet zo'n klein beetje ook. De kwaliteit van de bezorging holt achteruit. Dit zijn geen incidenten meer; we krijgen daarvoor te veel signalen, aldus de Vereniging Grootverbruikers Postdiensten. Ook via e-mail krijg ik persoonlijk veel klachten binnen over partijen post die gewoon blijven liggen.

De kwaliteit van de postbezorging is van groot economisch en maatschappelijk belang. Wordt het niet eens tijd voor de staatssecretaris om zijn hakken in het zand te zetten? Nederlandse werknemers met een staat van dienst van tientallen jaren worden versneld ingeruild voor buitenlandse werknemers, met alle communicatieproblemen van dien. Een paar weken geleden hoorde ik van het personeel dat deze buitenlandse krachten eerst intern een cursus krijgen over het fenomeen "postcode" en de vraag wat zo'n postcode nou eigenlijk precies inhoudt. En dan mag je nog blij zijn, want vaak spreken ze niet eens Nederlands. Goedkoop is duurkoop zou ik zeggen. Bovendien is het schandalig tegenover al die Nederlandse werknemers die jarenlang wél een goed product wisten neer te zetten. Snel moesten ze vlak voor hun pensioen worden ingeruild voor goedkopere krachten. Er is een fors teruggang gepland van 170 kantoren naar maar liefst negen. Nu er acht zijn gesloten – ja, u hoort het goed: slechts acht – stort het systeem al in.

Waar eindigen we, vraag ik de staatssecretaris. Ook vraag ik hem of deze bezorgproblemen aan de orde zijn geweest tijdens zijn onderhoud met de top van PostNL. Is het niet van zeer groot belang dat de OPTA zo snel mogelijk meer tools ter beschikking krijgt om hierop toezicht te houden en eventueel sancties te kunnen treffen?

Staatssecretaris Bleker:

Voorzitter. De zorgen van de heer Van Bemmel worden gedeeld. Overigens heeft PostNL inmiddels in de gaten dat er iets moet worden gedaan aan de wijze van reorganisatie. Laat ik volstrekt duidelijk zijn: er is voorzien in een overleg in mei van mijn zijde met PostNL. Dat vindt dus op zeer korte termijn plaats. Daarin wordt deze problematiek aan de orde gesteld, evenals een aantal andere zaken. Ik zal OPTA vragen om de komende periode extra alert te zijn op klachten over de postbezorging vanuit de universele postdienst. Ik zal OPTA ook vragen om daarover te rapporteren. Zoals men weet, heb ik voorstellen in voorbereiding, die naar de Kamer zullen komen, om het toezicht vooraf en achteraf op PostNL te versterken. Ik ben voornemens de Kamer voor eind mei over de contacten met PostNL over deze punten te rapporteren.

De heer Van Bemmel (PVV):

Het klinkt allemaal een beetje aan de zachte kant, vind ik. Vorige week zagen wij bijvoorbeeld bij de PvdA koudwatervrees om de eigen PvdA'er, Wim Kok, aan te pakken. De kersverse fractievoorzitter zei toen: ik heb een telefoontje gepleegd en ik heb foei gezegd. Welnu, daar zullen ze bang van zijn, maar niet heus. Ik vraag de staatssecretaris: kunnen wij die doortastendheid niet laten zien? Kunnen wij niet gewoon zeggen dat de exorbitante bonussen en salarisverhogingen gewoon onterecht blijken te zijn? Het product is gewoon niet goed. Tevens vraag ik hem, de komende aanbesteding uit te stellen totdat de kwaliteit bij PostNL gewaarborgd is en OPTA de handhaving kan waarmaken. Dit lijkt mij ook wel zo eerlijk ten opzichte van de enige kleine concurrent die er op deze markt is, te weten Sandd.

Staatssecretaris Bleker:

Wij kunnen de aanbesteding niet uitstellen. Daarover heb ik met de Kamer gesproken. Wij zullen ervoor zorgen dat de aanbesteding zodanig wordt ingericht dat er een faire kans is voor alle betrokken partijen. Wij hebben eerder gesproken over de bonussen en ik heb een brief gestuurd over het overleg dat ik daarover met PostNL heb gevoerd. Wij hebben daarover in de Kamer een debat gevoerd. Wij hebben niet de instrumenten om in te grijpen. Wij hebben alleen het instrument om het scherp aan te kaarten en onze onvrede daarover duidelijk te maken. Ik ga OPTA vragen om nu extra alert te zijn op de klachten over de postbezorging in het kader van de universele postdienst. Ik wil daarover ook een rapportage ontvangen en ik zal de Kamer daarover eind mei rapporteren. Ik doe daarmee alles wat ik kan. Het is niet een kwestie van pappen en nathouden. Ik weet ook niet of er politieke vrienden van mij in de buurt van PostNL zitten, maar dat maakt mij ook niets uit.

De heer Van Bemmel (PVV):

Het blijft allemaal aan de zachte kant klinken. De staatssecretaris loopt toch een beetje op eieren. Ik heb een concreet voorstel gedaan, namelijk om de universele postdienst te bevriezen en te zeggen: eerst die exorbitante salarisverhoging terugdraaien, daarna gaat de overheid pas weer praten. Daarvan heeft de staatssecretaris gezegd dat hem dit niet wenselijk lijkt. De overheid kan echter wel doorpakken, zou ik zeggen. Er is geen sprake van een vrije markt, maar van een marktmonopolisme van nagenoeg één speler, die er een potje van lijkt te maken. Het product is slecht en het zal niet snel beter worden, want er is gewoon een gebrek aan concurrentieprikkels. Het enige wat helaas blijkt aan te komen, zijn de salarisverhogingen van de top. Wat zou het mooi zijn als dit poststuk retour afzender zou gaan en als de gelden aan betere doelen konden worden besteed.

Staatssecretaris Bleker:

Ik heb geantwoord op de vragen, die in een andere verpakking ten slotte nog door de heer Van Bemmel zijn samengevat. Het antwoord is al gegeven: alles wat mogelijk is, doen wij.

Naar boven