Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-2010nr. 72, pagina 6144

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over het rapport van de Nationale ombudsman over IGZ en gehandicaptenzorg, te weten:

- de motie-Leijten over de grondwettelijke plicht inzake een goede gezondheidszorg (24170, nr. 103).

(Zie vergadering van 1 april 2010.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Leijten stel ik voor, haar motie (24170, nr. 103) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.