Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-2010nr. 18, pagina 1463-1465

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

De volgende Koninklijke boodschap

Wijziging van de Overleveringswet, de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties 2008 en het Wetboek van Strafvordering ter implementatie van kaderbesluit 2009/299/JBZ van de Raad van de Europese Unie van 26 februari 2009 tot wijziging van kaderbesluit 2002/584/JBZ, kaderbesluit 2005/214/JBZ, kaderbesluit 2006/783/JBZ, kaderbesluit 2008/909/JBZ en kaderbesluit 2008/947/JBZ en tot versterking van de procedurele rechten van personen, tot bevordering van de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op beslissingen gegeven ten aanzien van personen die niet verschenen zijn tijdens het proces (PbEU L 81) - 32188

 • minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 28 oktober 2009

 • Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

De volgende brieven

Fiche: mededeling inzake SEPA routekaart - 22112-946

 • staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans F.C.G.M. - 27 oktober 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Mededeling betreffende Pandemie (H1N1) 2009 - 22112-947

 • staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans F.C.G.M. - 27 oktober 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Verordening inzake euromunten - 22112-948

 • staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans F.C.G.M. - 27 oktober 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Richtlijn inzake vervoerbare drukapparatuur - 22112-949

 • staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans F.C.G.M. - 27 oktober 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van IND-missie Griekenland - 23490-579

 • staatssecretaris van Justitie, Albayrak N. - 27 oktober 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden over de overzichtsstudie over de schadelijkheid van alcoholgebruik in de leeftijdsgroep 16-18-jarigen - 27565-98

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 26 oktober 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Project Apache Block II upgrade gecombineerde (voor)studie- en verwervingsvoorbereidingsfase - 27830-67

 • staatssecretaris van Defensie, Vries de J.G. - 28 oktober 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording vragen AO financiële dienstverlening van 15 oktober 2009 - 28122-31

 • minister van Financiën, Bos W.J. - 26 oktober 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Informatie over de uitvoering van motie-Cramer c.s. (31700-XIV, nr. 93) over onderzoek naar de mogelijkheden van de combinatiekip in een moderne en duurzame veehouderij - 28973-37

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 27 oktober 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Voorhang bekostiging ziekenhuisverplaatste zorg met ingang van 2010 - 29248-104

 • staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 26 oktober 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op berichtgeving in NRC van 29 september 2009 dat de top van woningcorporaties profiteert van fusies tussen woningcorporaties - 29453-134

 • minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 27 oktober 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op het rapport "Ruimte in het bos" - 29659-40

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 27 oktober 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden over de Terugblikrapportage Financiële gevolgen van Europees Beleid - 29751-6

 • staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans F.C.G.M. - 23 oktober 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Publicatie Leidraad Persoonlijke Gedragingen en Omstandigheden - 29924-40

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 27 oktober 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Evaluatie vragenlijst nazorg voor militairen - 30139-60

 • staatssecretaris van Defensie, Vries de J.G. - 27 oktober 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoering AWBZ door zorgverzekeraars - 30597-109

 • staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 26 oktober 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op de Zembla-uitzending over Nederland als belastingparadijs - 31369-8

 • staatssecretaris van Financiën, Jager de J.C. - 27 oktober 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Ontwikkelingen in het staatssteuntraject met de Europese Commissie met betrekking tot ING Groep N.V. - 31371-270

 • minister van Financiën, Bos W.J. - 26 oktober 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken plan van aanpak integratie natuurwetgeving - 31536-11

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 26 oktober 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Vier projecten op het gebied van luchttransport en over "Chinook uitbreiding en versterking" - 32123-X-16

 • staatssecretaris van Defensie, Vries de J.G. - 27 oktober 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op een brief van het College van B&W van de gemeente Tilburg m.b.t. overlast door toegenomen vliegbewegingen op vliegbasis Gilze-Rijen - 32123-X-17

 • staatssecretaris van Defensie, Vries de J.G. - 27 oktober 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek van de commissie voor Defensie inzake de termijn van de aangekondigde evaluatie vliegpatronen vliegbasis Gilze-Rijen - 32123-X-18

 • staatssecretaris van Defensie, Vries de J.G. - 27 oktober 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reclame, marketing en gunstbetoon bij medische hulpmiddelen - 32123-XVI-19

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 26 oktober 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding benutting financieringsinstrumentarium (3e kwartaalrapportage 2009) en beantwoording vragen gesteld in het verslag over het Belastingplan 2010 inzake garantie-instrumenten - 32128-12

 • minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 27 oktober 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd