Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-2010nr. 18, pagina 1343

Aan de orde is de behandeling van:

het wetsvoorstel Aanpassing van LNV-wetgeving in verband met de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen (31809).

Dit wetsvoorstel wordt zonder beraadslaging en, na goedkeuring van de onderdelen, zonder stemming aangenomen.