Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-2009nr. 72, pagina 5688

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de NAVO-Top, te weten:

- de motie-Peters/Van Bommel over identificatie van nieuwe stappen van de NAVO (28676, nr. 78);

- de motie-Peters c.s. over parlementaire en maatschappelijke consultatie en discussie (28676, nr. 79);

- de motie-Van Bommel/Peters over opnemen in de discussie van de kernwapenpolitiek (28676, nr. 80).

(Zie vergadering van 1 april 2009.)

De voorzitter:

Ik deel mee dat mevrouw Verdonk niet aanwezig is.

In stemming komt de motie-Peters/Van Bommel (28676, nr. 78).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fractie ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Peters c.s. (28676, nr. 79).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Bommel/Peters (28676, nr. 80).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De vergadering wordt van 14.13 uur tot 14.30 uur geschorst.