Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-01-2009 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-20082009-2186-2206".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 31700-VII
Behandeld dossier 31700-B
Behandeld dossier 31700-C
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2008-11-19
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 2206
Identifier h-tk-20082009-2186-2206
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 2186-2206
PS key HAN8356A07
Publicatiedatum 2009-01-20
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 26
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 2186
Taal nl
Titel Behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2009 (31700 VII), het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2009 (31700 B) en het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2009 (31700 C)
Vergaderjaar 2008-2009