Noot 1 (zie blz. 2181)

Interpellatievragen van het lid Fritsma (PVV) aan de ministers voor Wonen, Wijken en Integratie, van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de door Marokkaanse jongeren in Den Haag verstoorde lampionnenoptocht (Ingezonden 13 november 2008)

1

Hoe beoordeelt u het dat een kinderfeest in één van uw prachtwijken per definitie zware bewaking nodig heeft van politie en beveiligers?1

2

Hoe kan het dat de lampionnenoptocht desondanks ernstig is verziekt door tientallen Marokkaanse straatterroristen?

3

Hoe beoordeelt u het dat de laffe Marokkaanse agressie zich zelfs op kleine kinderen richt?

4

Hoe beoordeelt u het dat de laffe Marokkaanse agressie zich ook op politieagenten richt?

5

Waarom zijn er niet meteen raddraaiers opgepakt toen vóór de optocht het buurthuis werd bestormd?

6

Hoe kan het dat deze etters de ruimte kregen om kleine kinderen te bekogelen en toeschouwers te treiteren?

7

Wat heeft de politie precies gedaan om de Marokkaanse agressie te beteugelen?

8

Is het waar dat slechts één raddraaier is opgepakt? Zo ja, waarom niet meer?

9

Hoe kan het dat deze raddraaier meteen weer vrij is gelaten?

10

Hoe kan het dat u naar aanleiding van de problemen met Marokkanen in Gouda een harde aanpak van Marokkaanse straatterroristen hebt beloofd, terwijl nu duidelijk is dat die daadkracht ver is te zoeken?

11

Wat gaat u er aan doen om er voor te zorgen dat Marokkaans tuig in Transvaal en elders niet nog eens de kans krijgt de boel zo te verzieken?

12

Deelt u de mening dat de huidige strafmaat voor dit wangedrag veel te laag is? Zo ja, wanneer brengt u daar verandering in?

13

Waarom worden de onverschillige ouders van de Marokkaanse relschoppers niet harder aangepakt?

14

Bent u bereid om deze ouders mee de cel in te sturen als hun minderjarige kinderen bij herhaling de fout in gaan?

15

Bent u bereid, als ook dat niet helpt, tot uitzetting van die straatterroristen over te gaan, inclusief de ouders wanneer het minderjarigen betreft?

16

Bent u bereid om daartoe de Nederlandse nationaliteit in te trekken wanneer het om bezitters van een meervoudige nationaliteit gaat?

17

Erkent u dat het aanpakken van de integratieproblemen dweilen met de kraan open blijft zolang de massa-immigratie doorgaat? Zo ja, wat gaat u doen om die massa-immigratie, met name uit moslimlanden, een halt toe te roepen?

1 De Telegraaf, 7 november 2008

Naar boven