Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 109, pagina 7970

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 naar aanleiding van de evaluatie van de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk (31278).

(Zie vergadering van 4 september 2008.)

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

Dames en heren. Ik verzoek u niet weg te gaan, want ik heb u een mededeling te doen. Als u straks de plenaire zaal verlaat, ontvangt u het geheel vernieuwde leskoffertje van het project de Derde Kamer.

Drie jaar geleden lanceerden de Eerste en de Tweede Kamer gezamenlijk het lesprogramma voor leerlingen van groep zeven en acht van de basisschool. Dat programma is een combinatie van een lespakket en een interactieve website. Hierdoor leren kinderen op school wat democratie is en hoe de politiek werkt. Ze krijgen een indruk van wat wij allemaal hier doen. Vorig jaar is de website helemaal vernieuwd en er zijn nu meer mogelijkheden voor interactiviteit. Maar ook het koffertje is vernieuwd! U kunt zich allemaal nog het debacle met het koffertje van vorig jaar herinneren. Toen viel het uit elkaar. Ik heb ook geëist dat er een touw omheen gedaan wordt. Maar nu, dames en heren, is er een geheel vernieuwd koffertje.

(applaus)

De voorzitter:

Het koffertje is van betere kwaliteit. Ik zei het al. Het koffertje komt uit een industrie waar men echt weet hoe je iets dicht moet maken.

Ik hoop dat u allemaal naar een school gaat waar u wat mee heeft – en iedereen heeft wat met een school in ons werk – om dit mooie koffertje te brengen en dat u ook in uw volle agenda's tijd vrijmaakt om echte democratie onder de aandacht van onze kinderen te brengen.

U krijgt allemaal een koffertje als u de zaal verlaat.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.