Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 109, pagina 7967

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte in verband met de uitbreiding met onderwijs als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs en met wonen (30859).

(Zie vergadering van 3 september 2008.)

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.