Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 25, pagina 1892

Aan de orde is de behandeling van:

de brief van het Presidium over het verzoek van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP), de Raad voor de Dierenaangelegenheden (RDA), de Raad voor het Landelijk Gebied (RLG) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) te verzoeken, advies uit te brengen over een aantal aspecten van megastallen (28973, nr. 16).

De voorzitter:

Ik stel voor om, conform het voorstel van het Presidium, in te stemmen met het verzoek van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Daartoe wordt besloten.