Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 62, pagina 3462

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Bepalingen met betrekking tot de veilige vaart op de binnenwateren (Binnenvaartwet) (30523), en over:

- de motie-De Rouwe/Roefs over een aparte regeling voor sleepboten (30523, nr. 12);

- de motie-De Rouwe/Roefs over een aparte regeling voor historische vaartuigen voor recreatief gebruik (30523, nr. 13);

- de motie-Roemer over de evaluatie van de liberalisering van de binnenvaart (30523, nr. 14).

(Zie vergadering van 12 april 2007.)

De artikelen 1.1.1 tot en met 6.3.3 en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

Aangezien de motie-De Rouwe/Roefs (30523, nr. 12) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit.

In stemming komt de motie-De Rouwe/Roefs (30523, nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Roemer (30523, nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.