Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2003-2004nr. 80, pagina 5161-5165

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter uitvoering van richtlijn nr. 2003/54/EG (PbEG L 176), verordening nr. 1228/2003 (PbEG L 176) en richtlijn nr. 2003/55/EG (PbEG L 176), alsmede in verband met de aanscherping van het toezicht op het netbeheer (Wijziging Elektriciteitswet 1998 en Gaswet in verband met implementatie en aanscherping toezicht netbeheer) (29372).

(Zie vergadering van 27 mei 2004.)

De voorzitter:

Ik deel mede dat in de vergadering van 27 mei 2004 de gewijzigde amendementen-Vendrik c.s., stukken nrs. 46 en 47, door de regering zijn overgenomen.

Voorts deel ik mede dat het lid Gerkens haar amendement op stuk nr. 18 intrekt en dat het lid Hessels zijn amendement op stuk nr. 29 intrekt.

Artikel I, aanhef, wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Hessels c.s. (stuk nr. 59, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit gewijzigde amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit gewijzigde amendement de overige op stuk nr. 59 voorkomende gewijzigde amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

Onderdeel A, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Hessels c.s. (stuk nr. 59, I), wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen B en C worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Hessels c.s. (stuk nr. 63, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit gewijzigde amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit gewijzigde amendement de overige op stuk nr. 63 voorkomende gewijzigde amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

Onderdeel D, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Hessels c.s. (stuk nr. 63, I), wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen E t/m P worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-De Krom c.s. (stuk nr. 56, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement het andere op stuk nr. 56 voorkomende amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

Onderdeel Q, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Hessels c.s. (stuk nr. 59, II) en het amendement-De Krom c.s. (stuk nr. 56, I), wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Crone c.s. (stuk nr. 24).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt het amendement-Crone c.s. (stuk nr. 25, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement de overige op stuk nr. 25 voorkomende amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

Onderdeel R, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Crone c.s. (stuk nr. 24) en het amendement Crone c.s. (stuk nr. 25, I), wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Hessels/Crone tot invoeging van een nieuw onderdeel Ra (stuk nr. 26, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD tegen dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement het andere op stuk nr. 26 voorkomende amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

De onderdelen S t/m X worden zonder stemming aangenomen.

Onderdeel Y, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Hessels c.s. (stuk nr. 59, III), wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel Z wordt zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Als gevolg van de aanneming van het gewijzigde amendement-Hessels c.s. (stuk nr. 59, IV), is een nieuw onderdeel Za ingevoegd.

Onderdeel AA wordt zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Ik merk op dat door de aanneming van het amendement-Hessels c.s. (stuk nr. 59, V) het amendement-De Krom c.s. (stuk nr. 57) is vervallen.

Onderdeel BB, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Hessels c.s. (stuk nr. 59, V), wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel CC wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel DD, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Hessels c.s. (stuk nr. 63, II) en het gewijzigde amendement-Hessels c.s. (stuk nr. 59, VI), wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel EE, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Hessels c.s. (stuk nr. 59, VII), wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Crone c.s. (stuk nr. 23, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement de overige op stuk nr. 23 voorkomende amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

Onderdeel FF, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Crone c.s. (stuk nr. 23, I) en het gewijzigde amendement-Hessels c.s. (stuk nr. 59, VIII), wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel GG wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel HH, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Hessels/Crone (stuk nr. 26, II), wordt zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Als gevolg van de aanneming van het amendement-Crone c.s. (stuk nr. 23, II) is een nieuw onderdeel HHa ingevoegd.

Onderdeel II, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Hessels c.s. (stuk nr. 59, X), wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel JJ wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Samsom c.s. (stuk nr. 45).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit gewijzigde amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Onderdeel JJa, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Samsom c.s. (stuk nr. 45), wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel JJb, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Hessels c.s. (stuk nr. 59, XI), wordt zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Ik merk op dat onderdeel KK door de aanneming van het gewijzigde amendement-Hessels c.s. (stuk nr. 59, XII) is vervallen.

Als gevolg van de aanneming van het gewijzigde amendement-Hessels c.s. (stuk nr. 59, XIII) is een nieuw onderdeel KK0a ingevoegd.

Onderdeel KKa, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Hessels c.s. (stuk nr. 59, XIV), wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel LL, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Hessels c.s. (stuk nr. 59, XV, 1) wordt zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Als gevolg van de aanneming van het gewijzigde amendement-Hessels c.s. (stuk nr. 59, XV, 2) is een nieuw onderdeel LL0a ingevoegd.

Ik merk op dat onderdeel LLa door de aanneming van het gewijzigde amendement-Hessels c.s. (stuk nr. 59, XVI) is vervallen.

Onderdeel MM, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Hessels c.s. (stuk nr. 59, XVII), wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel NN wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel OO, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Crone c.s. (stuk nr. 23, III), wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen PP tot en met VV worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-De Krom c.s. (stuk nr. 43, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement het andere op stuk nr. 43 voorkomende amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

Onderdeel WW, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-De Krom c.s. (stuk nr. 43, I) en van het gewijzigde amendement-Hessels c.s. (stuk nr. 59, XVIII), wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen XX en YY worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-De Krom c.s. (stuk nr. 33, I) tot invoeging van een nieuw onderdeel YYa.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Onderdeel ZZ, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Hessels c.s. (stuk nr. 59, XIX), wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen AAA tot en met CCC worden zonder stemming aangenomen.

Onderdeel CCCa, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-De Krom c.s. (stuk nr. 43, II) wordt zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Ik merk op dat door de aanneming van het amendement-De Krom c.s. (stuk nr. 43, II) artikel 86e is vervallen.

In stemming komt het amendement-Gerkens (stuk nr. 16, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 16 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

Onderdeel DDD wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen EEE en EEEa worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Gerkens (stuk nr. 53, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit gewijzigde amendement het andere op stuk nr. 53 voorkomende gewijzigde amendement als verworpen kan worden beschouwd.

Onderdeel FFF wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel GGG wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Crone c.s. (stuk nr. 42, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD tegen dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement het andere op stuk nr. 42 voorkomende amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Crone/Hessels (stuk nr. 22, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak, het CDA, de ChristenUnie, de SGP en de LPF voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement het andere op stuk nr. 22 voorkomende amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

Onderdeel HHH, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Crone c.s. (stuk nr. 42, I), het gewijzigde amendement-Hessels c.s. (stuk nr. 63, III) en het amendement Crone/Hessels (stuk nr. 22, I), wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel III wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Crone c.s. (stuk nr. 50, I) tot het invoegen van een nieuw onderdeel IIIa.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak, het CDA, de ChristenUnie, de SGP en de LPF voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement het andere op stuk nr. 50 voorkomende amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

De onderdelen JJJ en KKK worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Vendrik c.s. (stuk nr. 36).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de LPF tegen dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het amendement-Vendrik c.s. (stuk nr. 38).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en D66 voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik merk op dat door de aanneming van het amendement-Vendrik (stuk nr. 38) het amendement-Vendrik (stuk nr. 37) is vervallen.

Onderdeel LLL, zoals het is gewijzigd door de aanneming van de amendementen-Vendrik c.s. (stukken nrs. 36 en 38), wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Crone c.s. (stuk nr. 61, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD tegen dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit gewijzigde amendement het andere op stuk nr. 61 voorkomende gewijzigde amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

Onderdeel LLLa, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Crone c.s. (stuk nr. 61, I) wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel MMM, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Hessels c.s. (stuk nr. 63, IV), wordt zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde artikel I wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel II, aanhef, wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het nader gewijzigde amendement-Hessels c.s. (stuk nr. 62, 0I).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit nader gewijzigde amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit nader gewijzigde amendement de overige op stuk nr. 62 voorkomende nader gewijzigde amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

Onderdeel A, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het nader gewijzigde amendement-Hessels c.s. (stuk nr. 62, 0I), wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel B wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel C, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-De Krom c.s. (stuk nr. 56, II), wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen D t/m M worden zonder stemming aangenomen.

Onderdeel N, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Crone c.s. (stuk nr. 25, II), wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Hessels/Crone (stuk nr. 60, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD tegen dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit gewijzigde amendement de andere op stuk nr. 60 voorkomende gewijzigde amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

Mevrouw Gerkens (SP):

De SP-fractie wenst geacht te worden te hebben gestemd tegen het gewijzigde amendement-Hessels/Crone c.s. op stuk nr. 60.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit niets verandert aan de uitslag van de stemming.

Onderdeel O, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Hessels/Crone (stuk nr. 60, I en II) en het amendement-Crone c.s. (stuk nr. 25, III), wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel P, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het nader gewijzigde amendement-Hessels c.s. (stuk nr. 62, I), wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel Q, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het nader gewijzigde amendement-Hessels c.s. (stuk nr. 62, II), wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel R, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het nader gewijzigde amendement-Hessels c.s. (stuk nr. 62, III), wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel S, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het nader gewijzigde amendement-Hessels c.s. (stuk nr. 62, IV) en het gewijzigde amendement-Hessels c.s. (stuk nr. 63, V), wordt zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Door de aanneming van het nader gewijzigde amendement-Hessels c.s. (stuk nr. 62, V) is een nieuw onderdeel Sa ingevoegd.

Onderdeel T, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het nader gewijzigde amendement-Hessels c.s. (stuk nr. 62, VI), wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel U wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel V, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het nader gewijzigde amendement-Hessels c.s. (stuk nr. 62, VII), wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel W wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel X, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het nader gewijzigde amendement-Hessels c.s. (stuk nr. 62, VIII), wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen Y t/m GGa worden zonder stemming aangenomen.

Onderdeel HH, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het nader gewijzigde amendement-Hessels c.s. (stuk nr. 62, IX), wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen II en JJ worden zonder stemming aangenomen.

Onderdeel KK, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Crone/Hessels (stuk nr. 22, II), het gewijzigde amendement-Hessels c.s. (stuk nr. 63, VI) en het amendement-Crone c.s. (stuk nr. 42, II), wordt zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Door de aanneming van het amendement-Crone c.s. (stuk nr. 50, II) is een nieuw onderdeel KKa ingevoegd.

Onderdeel LL wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Van den Brink c.s. (stuk nr. 54).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de LPF voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Onderdeel MM, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Van den Brink c.s. (stuk nr. 54), wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen MMa en NN worden zonder stemming aangenomen.

Onderdeel NNa, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Crone c.s. (stuk nr. 61, II), wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen OO t/m SS worden zonder stemming aangenomen.

Onderdeel TT, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Hessels c.s. (stuk nr. 63, VII), wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel UU, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het nader gewijzigde amendement-Hessels c.s. (stuk nr. 62, X) en het gewijzigde amendement-De Krom c.s. (stuk nr. 43, III), wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel VV, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het nader gewijzigde amendement-Hessels (stuk nr. 62, XI), wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel WW, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het nader gewijzigde amendement-Hessels (stuk nr. 62, XII), wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel XX wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel YY, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-De Krom c.s. (stuk nr. 33, I), wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel YYa, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-De Krom c.s. (stuk nr. 43, IV), wordt zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Ik merk op dat door de aanneming van het amendement-De Krom c.s. (stuk nr. 43, IV) artikel 66b is vervallen.

De onderdelen ZZ t/m BBB worden zonder stemming aangenomen.

Onderdeel CCC, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het nader gewijzigde amendement-Hessels c.s. (stuk nr. 62, XIII), wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel DDD, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het nader gewijzigde amendement-Hessels c.s. (stuk nr. 62, XIV), wordt zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Door de aanneming van het amendement-Crone c.s. (stuk nr. 23, IV) is een nieuw onderdeel DDDa ingevoegd.

Onderdeel EEE, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het nader gewijzigde amendement-Hessels c.s. (stuk nr. 62, XV) en het amendement-Crone c.s. (stuk nr. 23, V), wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel FFF, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het nader gewijzigde amendement-Hessels c.s. (stuk nr. 62, XVI), wordt zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Door de aanneming van het nader gewijzigde amendement-Hessels c.s. (stuk nr. 62, XVII) is onderdeel GGG vervallen.

Door de aanneming van het nader gewijzigde amendement-Hessels c.s. (stuk nr. 62, XVIII) is onderdeel HHH vervallen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Gerkens (stuk nr. 55) tot invoeging van een nieuw onderdeel HHHa.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de ChristenUnie, de SGP en de LPF voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Onderdeel III wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel JJJ, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het nader gewijzigde amendement-Hessels c.s. (stuk nr. 62, XIX), wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen JJJa en KKK worden zonder stemming aangenomen.

Onderdeel LLL, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Hessels c.s. (stuk nr. 63, VIII) en het nader gewijzigde amendement-Hessels c.s. (stuk nr. 62, XX), wordt zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde artikel II wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen III t/m V en de artikelen Va en Vb worden zonder stemming aangenomen.

Artikel VI, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Hessels c.s. (stuk nr. 59, XX), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel VII, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het nader gewijzigde amendement-Hessels c.s. (stuk nr. 62, XXI), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen VIII en IX worden zonder stemming aangenomen.

Artikel X, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Hessels/Crone (stuk nr. 60, III) en het gewijzigde amendement-Hessels c.s. (stuk nr. 59, XXI), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel XI en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en de LPF tegen dit wetsvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.