Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2002-2003nr. 31, pagina 2241-2242

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2003 (28600 VII),

- over:

- de motie-Van Gent/Eerdmans over benoemingsprocedures (28600 VII, nr. 27);

- de motie-Th.C. de Graaf c.s. over externe adviseurs en managers (28600 VII, nr. 30).

(Zie vergadering van 28 november 2002.)

De voorzitter:

Ik deel mee dat de heer Rietkerk zijn amendement op stuk nr. 33 intrekt.

De artikelen 1 t/m 4 en begrotingsstaat, artikel 1, worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Th.C. de Graaf (stuk nr. 19, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de PvdA, D66 en Leefbaar Nederland voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 19 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Kalsbeek/Th.C. de Graaf (stuk nr. 22, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de PvdA en D66 voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 22 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Eerdmans (stuk nr. 24, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de LPF en Leefbaar Nederland voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit gewijzigde amendement het andere op stuk nr. 24 voorkomende gewijzigde amendement als verworpen kan worden beschouwd.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Rietkerk (stuk nr. 36, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, Leefbaar Nederland, het CDA, de LPF, de ChristenUnie, de SGP en de Groep Wijnschenk voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit gewijzigde amendement het andere op stuk nr. 36 voorkomende gewijzigde amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

Artikel 2, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Rietkerk (stuk nr. 36, I), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 3 wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 4, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Rietkerk (stuk nr. 36, II), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 5 t/m 8 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Rietkerk c.s. (stuk nr. 20, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD tegen dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement het andere op stuk nr. 20 voorkomende amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

Artikel 9, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Rietkerk c.s. (stuk nr. 20, I), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 10 wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 11, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Rietkerk c.s. (stuk nr. 20, II), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 12 t/m 14 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Teeven (stuk nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, Leefbaar Nederland, de ChristenUnie en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Het onderdeel baten-lastendiensten, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Rietkerk (stuk nr. 36, III), wordt zonder stemming aangenomen.

De gewijzigde begrotingsstaten worden zonder stemming aangenomen.

De beweegreden wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat het wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Gent/Eerdmans (28600-VII, nr. 27).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, Leefbaar Nederland en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Th.C. de Graaf c.s. (28600-VII, nr. 30).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.