Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-04-2002 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-20012002-4327-4338".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 28135
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2002-04-04
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 4338
Identifier h-tk-20012002-4327-4338
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Overige vormen van onderwijs
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Voortgezet onderwijs
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 4327-4338
PS key HAN7395A08
Publicatiedatum 2002-04-12
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 64
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 4327
Taal nl
Titel Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met onder meer de invoering van een regeling voor de bekostiging van het leerwegondersteunend onderwijs en het praktijkonderwijs en een regionaal zorgbudget (28135)
Vergaderjaar 2001-2002