Aan de orde is de behandeling van:

het wetsvoorstel Wijziging van de Wet Justitie-subsidies (Halt-afdoeningen, technische wijzigingen) (28062);

het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten teneinde onduidelijkheid omtrent het rechtsgevolg van door indicatieorganen te stellen indicaties op te heffen, alsmede wijziging van de Ziekenfondswet teneinde enkele technische verbeteringen aan te brengen (28228);

het wetsvoorstel Wijziging Arbeidstijdenwet (werkgeversaansprakelijkheid voor overtredingen van bestuurders, zijnde werknemers) (28146);

het wetsvoorstel Samenvoeging van de gemeenten Oss en Ravenstein (28096).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en, na goedkeuring van de onderdelen, zonder stemming aangenomen.

Naar boven