64ste vergadering

Donderdag 4 april 2002

10.15 uur

Voorzitter: Van Nieuwenhoven

Tegenwoordig zijn 103 leden, te weten:

Van den Akker, Apostolou, Van Ardenne-van der Hoeven, Arib, Atsma, Augusteijn-Esser, Barth, Van Beek, Belinfante, Van den Berg, Biesheuvel, Van Blerck-Woerdman, Blok, Bolhuis, Buijs, Bussemaker, Van de Camp, De Cloe, Cornielje, Depla, Van Dijke, Dijksma, Dijkstal, Dijsselbloem, Dittrich, Van den Doel, Duijkers, Eurlings, Feenstra, Geluk, Van Gent, Giskes, De Haan, Hamer, Van Heemst, Hermann, Herrebrugh, Hessing, Hillen, Van der Hoek, Hoekema, Van der Hoeven, Hofstra, Ten Hoopen, Horn, Jonker, Kamp, Klein Molekamp, Van der Knaap, Koenders, Kuijper, Lambrechts, Luchtenveld, E. Meijer, Middel, Mosterd, Nicolaï, Niederer, Van Nieuwenhoven, Noorman-den Uyl, Oplaat, Örgü, Passtoors, De Pater-van der Meer, Poppe, Ravestein, Rehwinkel, Rietkerk, Rosenmöller, Ross-van Dorp, Rouvoet, Santi, Schimmel, Slob, Smits, Snijder-Hazelhoff, Van Splunter, Van der Staaij, Stellingwerf, De Swart, Terpstra, Timmermans, Udo, Ter Veer, Te Veldhuis, Verbugt, Verburg, Verhagen, Visser-van Doorn, Van der Vlies, Van Vliet, M.B. Vos, O.P.G. Vos, Voûte-Droste, De Vries, Waalkens, Van Walsem, Weekers, Weisglas, Van Wijmen, Wilders, De Wit en Witteveen-Hevinga,

en de heer Korthals, minister van Justitie, mevrouw Borst-Eilers, vice-minister-president, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mevrouw Adelmund, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, de heer Ybema, staatssecretaris van Economische Zaken, mevrouw Verstand, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en mevrouw Vliegenthart, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mede dat zijn ingekomen berichten van verhindering van de leden:

Albayrak, Gortzak en Zijlstra, wegens bezigheden elders;

Noorman-den Uyl, wegens bezigheden elders, alleen voor de avondvergadering;

Wijn, wegens ziekte.

Deze berichten worden voor kennisgeving aangenomen.

Naar boven