Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal1998-1999nr. 76, pagina 4461

Aan de orde zijn de stemmingen over vier moties, ingediend tijdens het debat over de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers, te weten:

- de motie-De Wit over verhoging van de tegemoetkoming aan asbestslachtoffers naar ƒ 90.000 (25834, nr. 12);

- de motie-De Wit over de peildatum voor de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers (25834, nr. 13);

- de motie-Stroeken over substantiële verhoging van de tegemoetkoming aan asbestslachtoffers (25834, nr. 14);

- de motie-Middel/Schimmel over voorstellen om de ongelijkheid in financiële behandeling tussen asbestslachtoffers weg te nemen (25834, nr. 15).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-De Wit (25834, nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Wit (25834, nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, het GPV en de RPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Stroeken (25834, nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Middel/Schimmel (25834, nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66 en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.