Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal1997-1998nr. 74, pagina 5522

Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor, de spreektijden bij het debat over de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen inzake het rapport van de commissie-Hermans vast te stellen op drie minuten per fractie.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Van Gijzel.

De heer Van Gijzel (PvdA):

Mijnheer de voorzitter! Ik verzoek u het verslag van het algemeen overleg van hedenochtend over het politiek-bestuurlijk kader van de ontwikkeling van Schiphol, dat wij hebben gehad met de minister van Verkeer en Waterstaat, aan de agenda toe te voegen. Dat kan een korte behandeling worden, zodat ik een uitspraak aan de Kamer kan voorleggen.

Mevrouw Van 't Riet (D66):

Voorzitter! Ik had hetzelfde verzoek, ook om een motie te kunnen indienen.

De voorzitter:

Ik stel voor, aan het verzoek van de heer Van Gijzel te voldoen. Het lijkt mij dat wij daarvoor ruimte moeten reserveren op de agenda van morgen.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Er kunnen nog AO's zijn die leiden tot de behoefte aan een VAO. Omdat ik daarvoor niet op elk uur van de dag een regeling kan organiseren, stel ik voor dat ik, als in de loop van de middag nog dergelijke verzoeken komen, daarover op dat moment een beslissing neem. Het gaat dan over de agenda van morgen.

Daartoe wordt besloten.