Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-01-1998 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-19971998-3478-3486".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 24701
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 1998-01-20
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 3486
Identifier h-tk-19971998-3478-3486
Onderwerp Financiën | Inkomensbeleid
Onderwerp Bestuur | Rijksoverheid
Onderwerp Werk | Arbeidsvoorwaarden
Onderwerp Bestuur | Parlement
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 3478-3486
PS key HAN6532A10
Publicatiedatum 1998-01-26
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 43
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 3478
Taal nl
Titel Behandeling van het voorstel van wet van de leden Remkes, Zijlstra en Scheltema-de Nie tot wijziging van de Wet Incompatibiliteiten Staten-Generaal en Europees parlement, alsmede de Ambtenarenwet in verband met de intrekking van de non-activiteitsbepalingen (24701)
Vergaderjaar 1997-1998