Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-01-1998 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-19971998-3448-3478".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 25443
Behandeld dossier 25442
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 1998-01-20
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 3478
Identifier h-tk-19971998-3448-3478
Onderwerp Recht | Strafrecht
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Onderwerp Economie | ICT
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 3448-3478
PS key HAN6532A9
Publicatiedatum 1998-01-26
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 43
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 3448
Taal nl
Titel Voortzetting van de behandeling van de wetsvoorstellen: - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim (25443); - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen over het binnentreden in woningen (25442)
Vergaderjaar 1997-1998