Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-01-1998 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-19971998-3448-3448".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 25835
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 1998-01-20
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 3448
Identifier h-tk-19971998-3448-3448
Onderwerp Zorg en gezondheid | Ethiek
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Onderzoek en wetenschap
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 3448-3448
PS key HAN6532A7
Publicatiedatum 1998-01-26
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 43
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 3448
Taal nl
Titel Stemming over een motie, ingediend bij de interpellatie over het kloneren van mensen, te weten: de motie-Stellingwerf c.s. over het ondertekenen van het protocol over het verbod op het kloneren van mensen (25835, nr. 1)
Vergaderjaar 1997-1998