Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2020-2021nr. 31, item 7

7 Hamerstukken

Aan de orde is de behandeling van:

- de brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken d.d. 9 maart 2021 inzake vaststelling Europees Werkprogramma 2021 van de Eerste Kamer ( 35663 , letter B ).

Het Europees Werkprogramma 2021 wordt zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Verlangt iemand aantekening? Dat is niet het geval.