7 Stemmingen Algemene Financiële Beschouwingen en behandeling pakket Belastingplan 2018

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met de Algemene Financiële Beschouwingen en behandeling pakket Belastingplan 2018.

De voorzitter:

Aan de orde zijn de stemmingen. Ik heb begrepen dat de heer De Grave het woord wenst voor een ordevoorstel. Ik geef het woord aan de heer De Grave.

De heer De Grave (VVD):

Mevrouw de voorzitter, dank u wel. Ik wil de Kamer toestemming vragen voor een korte heropening, een korte derde termijn, omdat ik nog een vraag wil stellen aan de bewindslieden van Financiën in verband met de motie-Ester c.s. (34775, letter O).

De voorzitter:

Kan de Kamer zich verenigen met een korte heropening van de Algemene Financiële Beschouwingen en de behandeling van het pakket Belastingplan 2018? Dat is het geval.

Naar boven