20 Mededelingen

De voorzitter:

Ingekomen zijn twee brieven van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking d.d. 19 december 2017 aan de Voorzitter van de Eerste Kamer:

  • -één brief houdende het advies om de brief d.d. 11 september 2017 van de toenmalige ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking inzake de verlenging van de Nederlandse bijdrage aan de NAVO-missie Resolute Support in Afghanistan voor kennisgeving aan te nemen;

  • -één brief houdende het advies om de brief d.d. 11 september 2017 van de toenmalige ministers van Buitenlandse Zaken, van Defensie, voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en van Veiligheid en Justitie inzake de verlenging van de Nederlandse bijdrage aan de United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA) voor kennisgeving aan te nemen.

De brieven liggen in de zaal ter inzage. Als aan het einde van de vergadering daartegen geen bezwaren zijn ingekomen, neem ik aan dat de Kamer zich met de adviezen van de commissie voor BDO heeft verenigd.

Ik zag zojuist nog de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Mevrouw Kuiken:

Zij heeft de zaal even verlaten, omdat er nog mededelingen worden gedaan.

De voorzitter:

Oké.

Naar boven