5 Mededelingen

De voorzitter:

Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de vergadering daartegen geen bezwaar is gemaakt, neem ik aan dat daarmee wordt ingestemd.

De Kamer heeft de volgende voornemens tot het sluiten, vaststellen, wijzigen of verlengen van verdragen, protocollen en overeenkomsten ontvangen:

23908 (R1519), BV; 24493 (R1557), BD; 24493, BE; 34783, A; 34784, A; 34791, A; 34804, A; 34811 (R2092), A; 34820, A; 34823 (R2093), A.

Ik stel vast dat voor deze voornemens de termijnen zijn verstreken en dat wat deze Kamer betreft aan uitdrukkelijke goedkeuring van deze voornemens geen behoefte bestaat.

Op verzoek van de commissie Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stel ik aan de Kamer voor aan de agenda van vandaag toe te voegen een debat over het wetsvoorstel Wijziging van de Wet opslag duurzame energie (34762), dit in verband met de vaststelling van tarieven voor 2018. Kan de Kamer zich hiermee verenigen? Dat is het geval. Dan stel ik voor het debat te houden in de pauze die vanmiddag is voorzien van 15.15 uur tot 16.15 uur.

Daartoe wordt besloten.

Naar boven