2 Mededelingen

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mee dat de volgende leden zich hebben afgemeld:

Ganzevoort, Postema en Sent, wegens verblijf buitenslands;

Gerkens en Koffeman, wegens bezigheden elders.

Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen.

Naar boven